Loonlimieten niet-concurrentiebeding geïndexeerd vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari worden de loonlimieten die de voorwaarden bepalen voor niet-concurrentiebeding, geïndexeerd. Een kwestie die aandacht verdient, want de voorwaarden voor het al dan niet toepassen van niet-concurrentiebeding, houden rechtsreeks verband met de omvang van uw jaarloon.

Via een niet-concurrentiebeding verbindt een werknemer (arbeider of bediende) zich ertoe om, nadat hij of zij van werk veranderd is, geen activiteit te gaan uitoefenen die in concurrentie staat met zijn ex-werkgever. Verdient u echter op jaarbasis minder dan 32.254 euro, dan wordt het concurrentiebeding als niet-bestaand beschouwd, en kan de (ex-) werkgever het ook niet eisen van zijn (ex-)werknemer, leert navraag bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Vanaf 1 januari wordt dit minimumbedrag geïndexeerd tot 32.886 euro. De zaak ligt anders wanneer u tussen de 32.254 EUR en 64.508 EUR (op 1 januari 2014 geïndexeerd tot respectievelijk 32.866 euro en 65.771 euro) verdient. Een niet-concurrentiebeding is daar mogelijk voor de functies waarvan in de CAO is afgesproken dat ze voor niet-concurrentiebeding in aanmerking komen. Boven de 65.771 euro geldt opvallend genoeg het omgekeerde principe: daar zijn in wezen alle functies aan het niet-concurrentiebeding onderworpen, behalve die functies die er in de cao expliciet van zijn uitgesloten. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content