Wanneer we vragen of het boeiende tijden zijn voor mensen die onderzoek doen rond onderwijs, antwoordt professor Van Keer enigszins afwijzend: 'Het is een groot experiment, maar als we dergelijke experimenten zouden willen doen, zouden ze niet door de ethische commissie geraken. Als ik te kiezen had, dan had ik toch voor een ander experiment gekozen.' Bovendien is zo goed als alle lopend onderzoek stopgezet door de coronacrisis.

Van Keer vindt het wel boeiend om na te denken over de impact van het afstandsonderwijs en waar scholen prioriteit aan moeten geven op 1 september. De professor vindt overigens dat scholen en leerkrachten niet terug naar de situatie van voor de coronacrisis moeten teruggrijpen.

'Nu was het behelpen, omdat iedereen op snelheid is gepakt. Maar de ervaringen leren en onderzoek tonen aan dat een combinatie - wat in de literatuur vaak blended learning wordt genoemd - het beste werkt. De afwisseling van digitaal met face to face onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen tot optimaal en effectief leren kunnen komen.'

Het komt er vooral op aan om de leerlingen actief met de leerstof aan de slag te laten gaan, via de digitale weg, en geen oude wijn in nieuwe zakken te gieten. Een klassiek hoorcollege opnemen en als video aanbieden aan de leerlingen is geen digitaal onderwijs, klinkt het.

Om nooit een aflevering van de Trends Podcast te missen, kunt u zich abonneren via

Wanneer we vragen of het boeiende tijden zijn voor mensen die onderzoek doen rond onderwijs, antwoordt professor Van Keer enigszins afwijzend: 'Het is een groot experiment, maar als we dergelijke experimenten zouden willen doen, zouden ze niet door de ethische commissie geraken. Als ik te kiezen had, dan had ik toch voor een ander experiment gekozen.' Bovendien is zo goed als alle lopend onderzoek stopgezet door de coronacrisis.Van Keer vindt het wel boeiend om na te denken over de impact van het afstandsonderwijs en waar scholen prioriteit aan moeten geven op 1 september. De professor vindt overigens dat scholen en leerkrachten niet terug naar de situatie van voor de coronacrisis moeten teruggrijpen.'Nu was het behelpen, omdat iedereen op snelheid is gepakt. Maar de ervaringen leren en onderzoek tonen aan dat een combinatie - wat in de literatuur vaak blended learning wordt genoemd - het beste werkt. De afwisseling van digitaal met face to face onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen tot optimaal en effectief leren kunnen komen.'Het komt er vooral op aan om de leerlingen actief met de leerstof aan de slag te laten gaan, via de digitale weg, en geen oude wijn in nieuwe zakken te gieten. Een klassiek hoorcollege opnemen en als video aanbieden aan de leerlingen is geen digitaal onderwijs, klinkt het.