Negen op de tien werknemers willen niet tot de pensioenleeftijd van 67 jaar werken, geeft een studie van het hr-bedrijf Securex aan. Ruim de helft van de werknemers denkt zelfs niet te ku...

Negen op de tien werknemers willen niet tot de pensioenleeftijd van 67 jaar werken, geeft een studie van het hr-bedrijf Securex aan. Ruim de helft van de werknemers denkt zelfs niet te kunnen werken tot 65 jaar. Nochtans besliste de federale regering in 2015 dat de pensioenleeftijd in 2025 en in 2030 van 65 jaar naar respectievelijk 66 en 67 jaar wordt opgetrokken. Mensen worden steeds ouder. De maatregel is noodzakelijk om de sociale zekerheid betaalbaar te houden, was de redenering. Op de vraag tot welke leeftijd werknemers denken te kunnen werken, antwoordt 56,7 procent dat ze niet tot 65 jaar - de huidige pensioenleeftijd - kunnen werken. Wanneer dezelfde vraag wordt gesteld over de toekomstige pensioenleeftijd van 67 jaar, geeft zelfs 83,7 procent aan niet tot die leeftijd aan de slag te kunnen blijven. De belangrijkste redenen die ze daarvoor geven, is een slechtere gezondheid en de dalende motivatie op de werkvloer.