Naar het einde van het jaar toe begint bij de Europese instellingen de budgettaire koorts te stijgen. Dit jaar loopt die hoger op dan anders, want het Europees Parlement en de Europese Raad moeten niet alleen een begroting voor volgend jaar overeenkomen, er lopen ook onderhandelingen voor het volgende meerjarige financiële kader (multiannual financial framework, MFF) voor de EU. Het volgende MFF loopt van 2021 tot 2027. Het Europees Parlement en de Raad hopen tegen begin volgend jaar een akkoord te bereiken.
...