Het stond woensdag zwart op wit in de begroting 2020, die de ontslagnemende regering bij de Europese Commissie indiende: volgend jaar loopt het begrotingstekort op tot 2,3 procent van het bbp of 11 miljard euro. Dat is veel meer dan de 1 miljard euro of 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) die de regering-Michel in de lente van 2018 voor 2020 had vooropgesteld. De Belgische overheidsfinanciën ontsporen en niemand lijkt er zich om te bekommeren.
...