Het overheidstekort groeit dit jaar met 3,8 miljard euro of 0,8 procent van het bbp. Dat is het opvallendste cijfer uit het recentste rapport van het Monitoringcomité, de groep van ambtenaren die de toestand van de overheidsfinanciën opvolgt. Dat betekent dat dit jaar een sanering van 4 miljard euro nodig is, en geen 2 miljard euro. Het structurele begrotingstekort (gecorrigeerd voor eenmalige maatregelen en conjuncturele schokken) loopt op tot 1,5 procent van het bbp. Die cijfers van het Monitoringcomité leken een verrassing, maar ze liggen in lijn met de voorspellingen die de Nationale Bank in juni deed. Volgens gouverneur Pierre Wunsch zou het begrotingstekort uitdiepen van 0,7 procent van het bbp in 2018 naar 1,3 procent dit jaar, 1,7 procent volgend jaar en 2,1 procent in 2021.
...