In een brief aan de federale regering waarschuwt de Europese Commissie voor een 'significante afwijking' van het begrotingspad. Lag dat in de lijn van de verwachtingen?

BART VAN CRAEYNEST. "Toen gewag werd gemaakt dat de Europese Commissie België op de vingers zou tikken, was dat volgens premier Charles Michel fake news. Maar die brief zat er al een tijd aan te komen. Normaal moet België zijn begroting elk jaar met 0,6 procentpunt van het bruto binnenlands product (bbp) gezonder maken. Dat moet bovendien structureel gebeuren, dus los van eenmalige maatregelen en conjunctuurevoluties. Zowel voor 2018 als voor 2019 zou de structure...