Sinds hij in 2014 niet meer was verkozen als Kamerlid, overschouwt Jean-Marie Dedecker (LDD) de nationale politiek vanuit zijn gerenoveerde woning in de polders van Slijpe, een deelgemeente van Middelkerke waarvan hij sinds 2 januari burgemeester is (zie kader 'Bevrijdingsfeest in Middelkerke'). Maar de federale politiek is in West-Vlaanderen dichterbij dan gedacht. Wanneer we aankloppen voor het interview, kijkt Dedecker geamuseerd naar het journaal. Het brengt verslag uit van de crisis over het Marrakech-pact die de Wetstraat in december teisterde, met de val van de regering-Michel I en II tot gevolg. "Het gaat ook daar over ego's", zegt hij. "Er was de strijd tussen de schaduwpremier in Antwerpen en de echte eerste minister. Ik nam onlangs deel aan het zondagse tv-debat van RTL. David Clarinval, de fractieleider van MR in de Kamer, was ook aanwezig. Hij vertelde me dat Charles Michel niet zozeer kwaad was dat er kritiek kwam op het Marrakech-pact. Maar hij was furieus dat Theo Francken zijn bezwaren uitte tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron. Maar ten gronde: dat migratiepact is het paard van Troje."
...