Een sociaal plan waarbij 53- en 55-jarigen worden betaald om tot hun vervroegd pensioen thuis te zitten: bij ING en Engie kan het. Jaren loon zonder werken dus. Aangezien de regeling rond het brugpensioen of SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) de voorbije jaren aanzienlijk strenger is geworden en uittreden voor je 56ste niet meer kan, zoeken bedrijven alternatieven. Het sociaal plan is geen brugpens...

Een sociaal plan waarbij 53- en 55-jarigen worden betaald om tot hun vervroegd pensioen thuis te zitten: bij ING en Engie kan het. Jaren loon zonder werken dus. Aangezien de regeling rond het brugpensioen of SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) de voorbije jaren aanzienlijk strenger is geworden en uittreden voor je 56ste niet meer kan, zoeken bedrijven alternatieven. Het sociaal plan is geen brugpensioen, want in dat geval wordt een werkloosheidsuitkering betaald met daarbovenop een toeslag van de werkgever. De ontslagregeling voor de oudere werknemers bij ING en Engie komt neer op een geprivatiseerd brugpensioen. De factuur wordt dus niet doorgeschoven naar de belastingbetaler.Toch is zo'n geprivatiseerd brugpensioen een slechte zaak. Het is een signaal dat een vervroegde uittreding op tien jaar van de wettelijke pensioenleeftijd nog altijd kan. En dat terwijl de Belgische werkzaamheidsgraad van de 50- tot 64-jarigen met 56,6 procent nog altijd te laag ligt. Het Europese gemiddelde bedraagt 63,4 procent. In Nederland werkt bijna 70 procent van de 50-plussers, in Duitsland zelfs 75 procent. De sociale plannen van ING en Engie zijn een belemmering voor het optrekken van de werkzaamheidsgraad bij 50-plussers. Ze zijn des te wraakroepender omdat tal van bedrijven smeken om ervaren werkkrachten.De regeringen moeten daarom maatregelen nemen om dat geprivatiseerde brugpensioen te verbeiden of te ontmoedigen. Dat bedrijven die oudere werknemers in dienst houden, maar hen niet effectief laten werken, geen korting meer zullen krijgen op hun socialezekerheidspremie voor 55-plussers is een goede zaak. Maar er is meer nodig. De federale regering moet dringend werk maken van een hervorming van de anciënniteitsverloning. Dat systeem prijst oudere werknemers uit de markt. En bedrijven moeten inzetten op een meer leeftijdsbewust humanresourcesbeleid. Andere taken voor 50-plussers, zoals opleiding geven en coachen van jonge werknemer, zijn perfect mogelijk.