Haussecombinaties op Peabody Energy

Met opties kunt u inspelen op een koersstijging van Peabody Energy.

De steenkoolproducent Peabody Energy (14,92 USD) is zowel actief in de Verenigde Staten (40% van de omzet) als in Australië (40% van de omzet). In de Verenigde Staten produceert de groep vooral thermal coal die wordt gebruikt in elektriciteitscentrales. De groep beschikt daar over een geweldig competitief voordeel, want Peabody Energy heeft de laagste productiekosten en behaalt dus de hoogste marges. Wel wordt Peabody Energy geconfronteerd met milieuzorgen. Zo moeten de Amerikaanse elektriciteitscentrales hun schadelijke uitstoot met 30% verminderen, maar het is nog niet zeker dat dit ook echt zal gebeuren, gezien de tegenkanting van de Republikeinen.

Zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2014 was verlieslatend voor Peabody Energy. Het lopende, derde kwartaal zal waarschijnlijk hetzelfde lot zijn beschoren. Dat pessimisme wordt weerspiegeld door een koers die zich op het laagste niveau van de afgelopen tien jaar bevindt. Tegen 0,6 maal de omzet en 1 maal de boekwaarde lijkt het neerwaartse potentieel van Peabody Energy beperkt. Met opties kunt u inspelen op een koersstijging. Omdat het altijd moeilijk is een koersherstel te timen, hebben de series die in januari 2016 expireren onze voorkeur.

Defensieve callpread

Koop call jan ’16 13 @ 3,25 USD

Schrijf call jan ’16 18 @ 1,15 USD

In deze defensieve callspread stopt u geen groot kapitaal, terwijl u toch over fraaie winstkansen beschikt als de koers van Peabody Energy op termijn wat aantrekt. Voor de aankoop van de call januari 2016 met strike 13 moet u 325 USD neertellen, terwijl u een derde van dat bedrag (115 USD) recupereert als u gelijktijdig de call januari 16 met uitoefenprijs 18 schrijft. Uw inzet bedraagt dus 210 USD (325 – 115), en dat is ook uw maximale verlies. Als de koers van Peabody Energy miniem aantrekt, verdient u uw inzet terug, want uw break-even ligt op 15,20 USD. Bij nog hogere koersen loopt uw winst aardig op en bij een koers op de vervaldag van minstens 18 USD behaalt u de maximale winst van 280 USD, of 127% meer dan uw inzet. Om dat te bereiken, moet de koers van Peabody aantrekken met 21%.

Agressievere callspread

Koop call jan ’16 15 @ 2,20 USD

Schrijf call jan ’16 20 @ 0,75 USD

Een agressievere callspread kan meer opbrengen, maar dan moet de koers van het onderliggende aandeel wel sterker aantrekken. Allereerst koopt u de call januari 2016 met 15 als uitoefenprijs, een contract dat at-the-money is. De koers van Peabody Energy moet dus slechts miniem aantrekken om geld te verdienen met deze optie. U schrijft bovendien de call 20 met dezelfde afloopdatum. Uw inzet bedraagt 145 USD (220 – 75), en meer dan die som kunt u niet verliezen. Uw break-even ligt op 16,45 USD. Bij nog hogere koersen boekt u winst en de maximale winst valt u ten deel als het PE-aandeel op de vervaldag minstens 20 USD noteert. Dan behaalt u een winst van 355 USD of 245% meer dan uw omzet. Om dat te bereiken, moet het aandeel met 34% klimmen.

Put schrijven

Schrijf put jan ’16 15 @ 2,35 USD

Zeker als de koers dicht bij een laagtepunt staat, oogt het schrijven van een ongedekte put zeer aantrekkelijk. U krijgt 235 USD voor het schrijven van de put januari 2016 met strike 15. Daardoor wordt uw baisserisico verlaagd tot 12,65 USD. Ook in aanmerking komt het schrijven van de put 13 (premie: 1,40 USD) met dezelfde afloopdatum. Hier lijdt u per saldo slechts verlies onder 11,60 USD.

Partner Content