Bel-20, AB InBev, Belgacom, UCB

De Bel-20, de index van de twintig grootste Belgische aandelen, kan terugblikken op een geslaagd 2014.

Bel-20-index

De Bel-20, de index van de twintig grootste Belgische aandelen, kan terugblikken op een geslaagd 2014. De Bel-20 presteerde heel wat beter dan de Eurostoxx50-index, die de belangrijkste Europese aandelen bevat. Het koersverloop verliep parallel met dat van veel andere Europese indexen. In februari 2014 liet de koers een sterke stijging zien, maar nadien bewoog de index zijwaarts, met wel een top van bijna 3200 begin juli. In de loop van de maand september verslechterde de index duidelijk, en midden oktober was de index weer naar af, met een slot van 2887 punten. Door de verdere daling van de rente begon nadien een nieuw rondje stijging, maar verzwakte de index weer in de laatste weken.

Advies: –

Risico: –

Rating: –

AB InBev

AB InBev, het wereldwijde nummer één in de bierwereld en het Belgische aandeel met de grootste beurskapitalisatie, was dit jaar andermaal de sterkhouder van de Bel-20. Het succes van de Wereldbeker Voetbal in Brazilië droeg daartoe een aardig steentje bij. In tegenstelling tot de Bel-20 liet AB InBev gedurende het grootste gedeelte van 2014 een positieve trend zien. Vanaf het dieptepunt begin februari, op 69,55 EUR, werd snel overgeschakeld naar een opwaartse trend, gekenmerkt door hogere toppen en hogere bodems. Eind dit jaar werd een nieuwe dubbele top neergezet op 94 EUR. Dat kan de voorbode zijn van een trendommekeer, hoewel de opwaartse trend tot nader order intact blijft.

Advies: houden

Risico: afwachten

Rating: 2A

Belgacom

Ook Belgacom, de grootste Belgische telecomgroep, verraste positief over 2014. In tegenstelling tot AB InBev, waar scherpere correcties voorkwamen, bleven de reacties bij Belgacom beperkt in tijd en ruimte. De hausse verliep bovendien veel scherper en nam nog grote vormen aan in het tweede semester. Een sleutelmoment trad op begin augustus, toen de koers de horizontale weerstand op 25 EUR oprolde. Daarna ging het in één ruk door tot 28 EUR begin oktober. Op 8 december werd een absolute top van 32,3 EUR bereikt, maar de daaropvolgende correctie oogde redelijk sterk. Op 30 EUR bevindt zich de eerste horizontale steunzone van enig belang, gevolgd door meer horizontale steun op 28 EUR.

Advies: houden

Risico: laag

Rating: 2A

UCB

Voor veel farmabedrijven was 2014 een successtory. Het Belgische UCB vormde daarop geen uitzondering. Van januari tot de top van even boven 75 EUR, die eind augustus werd opgetekend, was de trend overduidelijk à la hausse gericht. Daarna keerde de trend naar dalend door de vorming van een patroon van dalende toppen en dito bodems. De aankondiging van de verkoop van de Amerikaanse generieke dochter Kremers Urban voor 1,525 miljard USD had een negatief koerseffect. Op 60 EUR werd een bodem gevormd, waarna de koers opnieuw opveerde tot 66 EUR. Een doorbraak boven die zone zet het licht voor een hausse weer op groen.

Advies: houden

Risico: laag

Rating: 2A

Partner Content