Redactie Trends

‘De Croo weet dat Vilvaldi stookt met de ramen open’

Tijdens de Trends Summer University verdedigde premier Alexander De Croo (Open Vld) het bilan van zijn regering. Als antwoord op crisissen als de coronapandemie en de sterk gestegen energieprijzen kon de regering niets anders doen een expansief budgettair beleid te voeren, luidde het.

De 20 miljard euro aan steunmaatregelen voor bedrijven en gezinnen hebben de koopkracht gevrijwaard en vermeden dat het industriële weefsel zwaar werd aangetast. De Croo geeft toe dat de prijs daarvoor een ontspoorde begroting is. Het deficit van 5 procent van het bbp is het hoogste in de Europese Unie. De Croo zegt dat de focus de komende jaren moet liggen op de sanering van de begroting.

Het klopt dat onze economie er zonder de tussenkomst van de regeringen veel slechter voor zou staan. Maar de eerste minister vertelt niet alles. De steunmaatregelen waren niet doelgericht, zoals die voor de energiefacturen, en werden langer aangehouden dan nodig. En cijfers van de Nationale Bank leren dat het begrotingstekort al sinds 2022 niet meer toe te schrijven is aan crisismaatregelen, wel aan een structurele stijging van de uitgaven, onder meer in de sociale zekerheid. Onder druk van de linkerzijde van de regering werd het expansieve beleid blijvend in plaats van tijdelijk.

Zulke keuzes hebben in een open economie als de Belgische grote gevolgen. Een deel van de koopkrachtinjectie is naar het buitenland versast. De regering heeft gestookt met de ramen open. Bovendien hebben de bedrijven met de automatische loonindexering een deel van de steunfactuur betaald, met als gevolg een verzwakking van onze concurrentiepositie. Het expansieve budgettaire beleid van Vivaldi wreekt zich dus met hoge begrotingstekorten en afkalvende marktaandelen.

Lees ook:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content