FSMA sluit minnelijke schikking van 800.000 euro met Degroof Petercam

Beurswaakhond FSMA heeft een minnelijke schikking getroffen van 800.000 euro met de bank Degroof Petercam vanwege tekortkomingen bij de toepassing van de MiFID I- en de MiFID II-reglementering. Dat meldt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in een persbericht.

Bank Degroof Petercam NV verstrekt onder meer beleggingsadvies- en vermogensbeheerdiensten aan retailklanten. Om die reden is zij sinds 3 januari 2018 onderworpen aan de bepalingen van de MiFID II-reglementering en ervoor aan de bepalingen van de MiFID I-reglementering. Beide richtlijnen moeten de beleggersbescherming in Europa harmoniseren.

De FSMA heeft tijdens een onderzoek elementen ontdekt die volgens haar tekortkomingen vormen op de richtlijnen. Ze haalt onder meer de verplichting aan om bepaalde informatie in te winnen bij de retailklanten en om daarmee rekening te houden bij de geschiktheidstoetsing van de diensten, het verbod voor de onderneming om zich te baseren op informatie die retailklanten haar verstrekken als zij weet dat die informatie kennelijk verouderd is en het verbod om retailklanten onjuiste of misleidende informatie te bezorgen.

‘Het onderzoek van de FSMA mondde uit in een minnelijke schikking. De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 800.000 euro en een nominatieve publicatie op de website van de FSMA’, valt te lezen in het persbericht van de beurswaakhond. ‘Ook heeft Bank Degroof Petercam NV voornoemde tekortkomingen verholpen door haar procedures aan te passen en haar operationele teams te versterken. Verder heeft zij een schadevergoeding voorgesteld aan bepaalde retailklanten, voor wie de aanbevolen of uitgevoerde transacties ongeschikt bleken in het licht van hun geactualiseerde risicoprofiel.’

Partner Content