Demir geeft vergunning voor grootschalig Ineos-project in Antwerpse haven

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). © Belga

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft twee omgevingsvergunningen in de Antwerpse haven afgeleverd waardoor het investeringsproject Project One van het Britse chemieconcern Ineos mogelijk wordt. Het gaat om een investering van ongeveer 5 miljard euro. Van Ineos worden wel bijkomende inspanningen verwacht, zegt Demir.

Het chemieconcern Ineos wil in de Antwerpse haven investeren in nieuwe installaties voor de productie van ethyleen en propyleen. Het gaat om een van de grootste chemie-investeringen in de Antwerpse haven in decennia. Maar voor de realisatie van de twee plasticinstallaties moest wel 56 ha aan bos verdwijnen.

In november van vorig jaar kreeg Ineos al een omgevingsvergunning van de deputatie Antwerpen voor voorbereidende werken voor Project One. Maar in december werd door natuurverengigingen beroep aangetekend tegen de plannen, waarna het dossier verschoof naar het Vlaamse niveau.

Na een (voorwaardelijk) gunstig advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) heeft minister Demir de vergunning toegekend. ‘Aangezien het terrein gelegen is in havengebied, bestemd voor industrie, kan wel degelijk ontbost worden om deze extra economische activiteiten mogelijk te maken’, beslist Demir. Toch zijn er volgens Demir belangrijke randvoorwaarden gekoppeld aan de vergunning.

Zo moet Ineos niet alleen het volledige bos compenseren. Het chemieconcern engageert zich ook om daarbovenop ongeveer 10 ha extra bos te realiseren. Het bedrijf engageert zich ook om extra natuur te realiseren om het verlies aan koolstofopslag te compenseren. ‘Deze engagementen werden dan ook verankerd in de vergunning’, aldus Demir. ‘Investeren in werkgelegenheid en innovatie moet in Vlaanderen nog mogelijk zijn en zeker in de Antwerpse haven’, meent de N-VA-minister.

Ineos: ‘Verheugd’

In een reactie op de beslissing van minister Demir laat Ineos weten dat het erg tevreden is over de beslissing. ‘Met dit groen licht kunnen we starten met de realisatie van dit project, dat de verjonging en verduurzaming van onze petrochemische cluster in Antwerpen inzet’, zo klinkt het.

Het chemieconcern benadrukt dat het de bezorgdheden over de klimaatimpact van het project begrijpt. Ineos zegt dan ook dat het zich ertoe engageert om de impact ‘maximaal te reduceren’. ‘Project One zal van bij de opstart minder dan de helft CO2 uitstoten van de best presterende huidige stoomkrakers in Europa. Ineos doet dit door inzet van de best beschikbare technieken, met het laagste energiegebruik en de laagste uitstoot’, zo staat in de mededeling.

‘De gerooide bomen op de industriegrond waar Project One gebouwd zal worden, zullen ruimschoots gecompenseerd worden’, zo klinkt het nog. ‘Ineos engageert zich om ten minste 55 ha aan inheemse bomen aan te planten in beschermde natuurgebieden in Vlaanderen. Dat is 14 ha bovenop de 41 ha waartoe we wettelijk verplicht zijn. Voor de beschermde diersoorten zoals de behaarde bosmier en rugstreeppad gaan we een nieuwe habitat inrichten. We werken hiervoor samen met de experten van erkende organisaties voor natuurbehoud.’

Partner Content