Video | Nieuws

VILT: ‘7.000 van de 8.000 Vlaamse veebedrijven krijgen met dit stikstofdecreet geen nieuwe vergunning’

Volgens VILT, het Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw, maakt het voorstel van stikstofdecreet dat N-VA en Open Vld hebben ingediend in het Vlaams Parlement hernieuwingen van vergunningen van Vlaamse veebedrijven onmogelijk. “Ook alle bijhorende bedrijven zoals de veevoedersector, stallenbouw en vleesverwerkers zullen zwaar getroffen worden”, klinkt het.

In maart kwam de Vlaamse regering tot een akkoord om de stikstofuitstoot in Vlaanderen te verminderen. Om dat akkoord om te zetten naar een decreet, hebben de fractieleiders Wilfried Vandaele (N-VA) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), samen met hun voorzitters Bart De Wever en Tom Ongena, in juli een stikstofvoorstel ingediend bij het Vlaams Parlement. Over dat voorstel van decreet is heel wat ophef. Zo liet de Belgian Feed Association (BFA), de sectorfederatie van de Belgische diervoederproductie, weten dat het akkoord “een aanslag is voor de sector en heel grote gevolgen zou hebben”.

Het VILT wijst nu op inconsequenties tussen de deal van maart en de vertaling in een decreet. De organisatie wordt gefinancierd door tal van organisaties die actief zijn in de landbouwsector, en door de Vlaamse overheid. Ook Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens haalde afgelopen weekend in De Zondag aan dat “het decreet dat in het parlement voorligt, veel strenger is dan wat in maart is afgesproken. Dit decreet is de doodsteek voor de overgrote meerderheid van onze veetelers.”  

Hervergunning

Het ingediende voorstel van N-VA en Open Vld heeft veel zwaardere consequenties dan wat was afgesproken.  Het grootste onderscheid is dat bedrijven geen nieuwe vergunning krijgen als hun impactscore hoger is dan 0,028 procent. De impactscore geeft aan in welk mate een landbouwbedrijf impact heeft op de nabijgelegen beschermde natuur. Het percentage van de impactscore is niet veranderd in het decreet ten opzichte van het stikstofakkoord in maart, maar de flexibiliteit errond wel. Zo krijgt in het voorstel van decreet een veebedrijf dat de afgelopen jaren inspanningen heeft gedaan om zijn stikstofuitstoot te verminderen, maar tegen 2030 nog boven de 0,028 scoort, geen hervergunning. In het akkoord van maart was er nog sprake van “een vergunning voor onbepaalde duur voor landbouwbedrijven die generieke inspanningen doen tegen 2030.”

“Ik snap niet helemaal hoe dit er is gekomen. Volgens dit decreet zou elke vergunning van een veebedrijf met een impactscore hoger dan 0,028 procent de facto geweigerd worden”, aldus Griet Lemaire, directeur van VILT. “Als dit decreet er komt, krijgen 7.000 van alle 8.000 professionele veebedrijven (95%) in Vlaanderen geen hervergunning.”

Griet Lemaire kwam woensdagavond meer uitleg geven in de studio van Trends-Kanaal Z. Bekijk de video bovenaan dit artikel.

Op X, het voormalige Twitter, reageerde het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat het onderzoek van VILT “zever” is en dat het percentage enkel gaat om nieuwe vergunningen of uitbreidingen. “Hervergunningen voor landbouwbedrijven kunnen wel degelijk”, klinkt het. Maar volgens Lemaire is dat niet terug te vinden in het decreet.  

Vlaams minister van Leefmilieu, Energie, Toerisme en Justitie Zuhal Demir tijdens een persconferentie over het ontwerpstikstofdecreet in juli 2023 ©Belga

60% minder uitstoot

Voor de pluimvee- en varkenssector staat in het initiële akkoord de doelstelling van een vermindering van stikstofuitstoot van 60 procent tegen 2030 in stallen die nog niet  ammoniakemissiearm zijn. Dat kunnen ze door in hun stallen technieken te plaatsen die ammoniakuitstoot opvangen, of door hun veestapel te reduceren. Maar ook hier gaat het decreet verder. “In het stikstofakkoord van maart is bijvoorbeeld bepaald dat een uitkoopregeling in de varkenssector kan helpen om de uitstoot versneld te reduceren, maar in het decreet staat dat een reductie van de varkensstapel met 30 procent een doelstelling op zich is”, zegt Lemaire. “De vraag is dan ook wat ze gaan dan als de varkensstapel niet sterk gereduceerd is tegen 2030?”

Daarnaast is er voor rundveebedrijven een sectordoel om de uitstoot met 15 procent te laten dalen. Voor individuele rundveebedrijven is een reductieverplichting van 5 procent opgelegd.

Maatschappelijk debat

Met meer dan 34.000 bedrijven en een omzet van 60 miljard euro heeft de agrovoedingsketen een significante impact op de Vlaamse economie. Lemaire treedt wel professor Sigrid Pauwels (UA) bij, die eerder in een artikel opriep tot een maatschappelijk debat over de toekomst van de landbouw in Vlaanderen. “Willen wij onze landbouwsector zo ver opofferen om de industrie te vrijwaren? Of is er een andere manier? Dat zijn politieke keuzes die gemaakt moeten worden, maar voor die gemaakt worden, verdienen ze op zijn minst een maatschappelijk debat.”

Lees meer:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content