Belgische diervoederfederatie tegen stikstofdecreet: ‘Met dit decreet zal de productie met meer dan de helft dalen’  

"In België produceren wij ongeveer 7 miljoen ton veevoeder op jaarbasis. De helft daarvan is varkensvoeder" ©Belga

Terwijl de Vlaamse regering blijft zwoegen op het omzetten van het stikstofakkoord van maart naar een stikstofdecreet, mengt de Belgian Feed Association (BFA), de sectorfederatie van de Belgische diervoederproductie, zich in het debat. “Het voorstel dat op tafel ligt in het Vlaams Parlement is een aanslag op de Vlaamse veehouderij en alle betrokken sectoren, zoals de veevoedersector”, aldus Katrien D’hooghe, managing director van de BFA.

Katrien D’hooghe, managing director van de Belgian Feed Association

Voorlopig was het nog stil in de veevoedersector. Maar ook die toont verzet tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Dat maakt Katrien D’hooghe, de managing director van de Belgian Feed Association (BFA), duidelijk in een opiniestuk op de website van VILT, het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw. De BFA, de sectorfederatie van de Belgische diervoederproductie, is vooral niet te spreken over het voorstel dat fractieleiders Wilfried Vandaele (N-VA) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) in juli hebben ingediend bij het Vlaams Parlement. Volgens haar is er een groot verschil met het initiële stikstofakkoord dat de regering in maart aankondigde.

Nog strenger

Zo moet de varkensector volgens het stikstofakkoord zijn veestapel verminderen met 30 procent en veehouders hun ammoniakuitstoot halveren tegen 2030. In het voorstel voor een decreet van de N-VA en Open Vld is het beoordelingskader voor ammoniak van veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties gebaseerd op een impactscore en een vergunbaarheidsdrempel. Als de impactscore van het landbouwbedrijf hoger is dan 0,028 procent, dan krijgt het geen vergunning of verlenging van de bestaande vergunning. Waar in het akkoord van maart nog een verlenging mogelijk was als de ammoniakuitstoot fors zou dalen, is dat in het voorstel onmogelijk. Volgens de BFA is dat “een pak strenger” dan wat in het stikstofakkoord staat. “90 procent van de stikstofuitstoot is afkomstig van bedrijven die volgens die drempel geen vergunning meer kunnen krijgen. Daarmee trek je een streep door een heel groot stuk van de veestapel”, aldus D’hooghe.  

In het voorstel staat de drempel voor ammoniakproductie op 500 kilogram voor bedrijven. Een melkkoe produceert ongeveer 13 kilogram. Om onder de drempel te blijven mag een bedrijf 38 melkkoeien houden. “Het gemiddelde aantal melkkoeien bij Vlaams gespecialiseerde veehouders was vorig jaar 106. Dan is de rekening dus snel gemaakt”, aldus D’hooghe. “38 koeien houden is in de meeste gevallen niet rendabel voor de boer. Veel boeren zullen dan ook gewoonweg moeten stoppen.” 

1 miljoen ton minder

De BFA wil dat de vergunningsdrempel er niet komt en vraagt om het initiële stikstofakkoord in maart “correct” om te zetten in wetgeving. “Dat was al een heel zwaar akkoord en zal al grote gevolgen hebben, ook voor onze sector”, aldus D’hooghe.

De leden van de BFA staan in voor het voedsel bestemd voor huisdieren, maar 93 procent van hun productie is voor de veehouderij. “In België produceren wij ongeveer 7 miljoen ton veevoeder op jaarbasis. De helft daarvan is varkensvoeder. In het geval van het stikstofakkoord van maart zou er dus 1 miljoen ton minder geproduceerd worden. Als de veestapel nog meer gereduceerd wordt, zal die daling natuurlijk nog groter zijn.”

Voer bewerken

De sectorfederatie zet al jaren in op het verduurzamen van de dierlijke productieketen via voeroplossingen. Zo wilt de BFA de methaanuitstoot van runderen reduceren door het voer te bewerken. “We hebben er de afgelopen jaren hard aan gewerkt om bijvoorbeeld additieven toe te kunnen voegen of de samenstelling van het voer aan te passen, zodat het ingrijpt in het verteringsproces van de koe en die minder methaan uitstoot.” 

De BFA voelt de afbouw van de Vlaamse veestapel al in de productiecijfers van haar leden. De geproduceerde diervoeding daalde al met 6 procent in 2022 tegenover 2021 en nog eens met 2,6 procent in de eerste zes maanden van 2023. “De productie in België staat onder druk”, aldus D’hooghe. “Voorlopig zet die trend door.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content