Syntigo, Immoweb en ARW Retail zijn snelste groeiers in Brussel

Met het informaticabedrijf Syntigo, de vastgoedwebstek Immoweb en het mode-agentuur ARW Retail zijn de nieuwe Trends Gazellen Ambassadeurs voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekend. Neologik is de Starter van het Jaar.

Minder omzet, meer winst: zo verhouden de Gazellen van dit jaar zich tot die van vorig jaar. Dat de economie zich in 2010 herstelde na de dip van 2008-2009, is niet echt duidelijk te merken in de lijsten.

Eerst het positieve nieuws: de mediaan van de rendabiliteit op eigen vermogen van de Grote Ondernemingen herstelde van 16,94 naar 18,5 procent. De nettowinst explodeerde zelfs van 2,35 miljard naar 5,72 miljard euro, al zit de intrede van Solvay (2,78 miljard euro nettowinst) in de lijsten en de winstexplosie bij Distrigas (van 251 miljoen naar 1,57 miljard euro daar voor veel tussen. Met een hypothetische vennootschapsbelasting van 33,99 procent dragen de 200 Brusselse Gazellen een slordige 1,89 miljard euro belastingen af aan de staat.

De andere kant van de vergelijking valt minder goed uit. De Gazellen van deze editie zagen de omzet met 6,48 naar 27,81 miljard euro aandikken, terwijl dat vorig jaar respectievelijk 10,4 en 29,3 miljard euro was. De gecreëerde tewerkstelling blijft met 8.807 stuks een flink stuk achter op de 10.155 banen die de 200 bedrijven van vorig jaar creëerden.

De Brusselse Openbare Vervoersmaatschappij MIVB is met een flinke voorsprong de grootse werkgever van de Brusselse Gazellen. De 6448 werknemers zijn er 385 meer dan vijf jaar geleden. Grootste jobmotor op de lijst is echter Iris Cleaning Services, dat met 1501 werknemers maar liefst 564 mensen extra op de loonlijst heeft staan in vergelijking met 2006.

Syntigo, Immoweb en ARW Retail zijn de Trends Gazellen Ambassadeurs voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij respectievelijk de Grote, Middelgrote en Kleine Ondernemingen. Zij werden geselecteerd op basis van een analyse van alle bedrijven uit de Trends Top 100.000, waarbij gekeken werd naar de groei van de omzet (brutomarge bij de kleine ondernemingen), het personeelsbestand en de cashflow.

Een bedrijf dat in zijn categorie de snelste groeier is, krijgt de titel Ambassadeur. Een bedrijf dat twee jaar op rij de ranglijst in een categorie aanvoert, wordt Golden Ambassador. In Brussel krijgt Mostra (Grote Ondernemingen) die eretitel.

Neologik is de Starter van het Jaar. Uit een longlist van bedrijven die maximaal drie boekjaren achter de rug hebben, geen eenmanszaak zijn en een positieve cashflow hebben, kiest een jury van Trends, Trends-Tendances, Bizz, Voka en KBC de winnaar. Daarbij houdt ze rekening met het financiële aspect, innovatie, duurzaamheid en groeimogelijkheden van het bedrijf.

Luc Huysmans

Meer informatie vindt u op www.trendsgazellen.be

Partner Content