Niet verplicht, wel onmisbaar

Een familiale verzekering is niet wettelijk verplicht, maar ze is eigenlijk onmisbaar. Welke risico’s dekt zo’n polis? En waarop moet u letten als u een verzekering afsluit?

Veroorzaakt u in uw privéleven schade aan iemand anders — een ‘derde’ in verzekeringsjargon — dan bent u daarvoor aansprakelijk. Het slachtoffer heeft het recht daarvoor een schadevergoeding te eisen. U kunt dat risico verzekeren door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven — beter bekend als een ‘familiale verzekering’ of ‘gezinsverzekering’ — af te sluiten.

WAT IS VERZEKERD? – Wel verzekerd

Een familiale verzekering dekt de materiële en lichamelijke schade die u — of een andere verzekerde — aan een derde toebrengt, behalve als dat gebeurt tijdens de uitoefening van uw beroep. Niet alle stoffelijke schade wordt vergoed. Er geldt een vrijstelling van iets meer dan 240 euro; dat deel moet u zelf betalen. Voor lichamelijke letsels geldt geen vrijstelling.

– Niet verzekerd

De familiale verzekering dekt geen schade aan eigen goederen of aan de goederen van verzekerde personen. Als u bijvoorbeeld met uw wagen uw garagepoort vernielt, is die schade niet gedekt door uw familiale polis. Als u een omniumverzekering hebt, kunt u wel aanspraak maken op een vergoeding van uw autoverzekeraar. Ook de lichamelijke letsels van gezinsleden zijn niet verzekerd.

Ook schade die is gedekt door een verplichte verzekering — bijvoorbeeld de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto — is uitgesloten. Schade die met opzet is veroorzaakt, is alleen gedekt als ze is aangericht door een kind jonger dan zestien jaar of dat de ‘jaren van onderscheid’ niet heeft bereikt.

Schade die voortvloeit uit beroepsactiviteiten, is niet gedekt door uw familiale verzekering. Die kan wel verzekerd zijn door een andere polis, bijvoorbeeld een burgerlijke aansprakelijkheid uitbating.

Ook contractuele schade is niet inbegrepen. Stel dat u een grasmachine huurt bij een handelaar en de machine tijdens het gebruik defect maakt. Doordat uw aansprakelijkheid voortvloeit uit het contract met de verhuurder; kunt u niet terugvallen op uw familiale verzekering. Vaak is de handelaar zelf verzekerd voor zulke schade.

WIE IS VERZEKERD?

Een familiale verzekering dekt niet alleen de verzekeringsnemer, maar ook zijn levenspartner en alle personen die onder hetzelfde dak wonen. Minder bekend is dat de polis ook de uitwonende kinderen van de verzekeringsnemer en zijn levenspartner verzekert, zolang die geen eigen gezin hebben en voor hun onderhoud van hun ouders afhankelijk zijn (bijvoorbeeld een kind dat op kamers studeert).

De schade waarvoor uw zoon of dochter persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld als leider, aangestelde of organisator van een jeugdbeweging of een sport- of ontspanningsbeweging, wordt niet door elke familiale verzekeraar vergoed.

– Na een echtscheiding

Een echtscheiding heeft een invloed op een familiale verzekering die is afgesloten op het ogenblik dat de partners getrouwd waren. In het beste geval blijft de polis nog één jaar na de scheiding gelden voor alle leden van het voormalige gezin. Het is raadzaam de familiale verzekering na een echtscheiding aan te passen. We maken een onderscheid tussen twee situaties. De eerste is die waarin de ene ex-partner het hoederecht over de kinderen heeft, en de andere het bezoekrecht. In dat geval volstaat het doorgaans dat de ouder met het hoederecht — bij wie de kinderen het meest verblijven — een gezinspolis sluit om de aansprakelijkheid van de kinderen te dekken. De familiale polis dekt in principe ook de tijdelijke verblijven van het kind bij de andere ouder. Voor de ouder met het bezoekrecht volstaat een familiale verzekering voor alleenstaanden.

De tweede situatie is die waarin beiden het co-ouderschap over hun kinderen hebben. In dat geval is het aan te raden dat beide ouders een gezinspolis afsluiten. Bij co-ouderschap blijven beide ouders aansprakelijk voor hun kinderen.

– Huisdieren

Niet alleen personen zijn verzekerd, ook de huisdieren waarvoor u aansprakelijk bent. De verzekeraar betaalt bijvoorbeeld de schade als uw hond een buur in de arm zou bijten. In de meeste familiale polissen is de schade veroorzaakt door rijpaarden waarvan u eigenaar bent niet verzekerd, terwijl dat meestal wel het geval is voor schade door pony’s of shetlanders.

– Gebouwen

Een familiale verzekering dekt ook de gebouwen waarvoor u aansprakelijk bent. U kunt bijvoorbeeld een beroep doen op die dekking als u waterschade veroorzaakt aan de woning van uw buur, doordat u uw dakgoot niet goed hebt onderhouden. De polis dekt niet alleen uw hoofdverblijf, maar ook een eventueel tweede verblijf, vakantie-, studieverblijf, tuinen en gronden en alle andere onroerende goederen waarvan u eigenaar bent of die u huurt. Onroerende goederen die u huur- en andere inkomsten opleveren of die u beroepsmatig gebruikt, zijn doorgaans uitgesloten.

HOEVEEL KOST HET?

Een familiale verzekering is goedkoop. Het tarief verschilt naargelang u een polis voor een gezin of voor een alleenstaande neemt. De premie voor een alleenstaande kost ongeveer 75 euro per jaar, die voor een gezin kost ongeveer 85 euro. De premies verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Sommige verzekeraars rekenen bijvoorbeeld het goedkopere tarief voor alleenstaanden aan voor een gezin van 60-plussers, van wie de kinderen het huis uit zijn.

Als u uw familiale verzekering uitbreidt met een waarborg rechtsbijstand, betaalt u daarvoor een tiental euro’s extra. De verzekeraar neemt dan de kosten van de verdediging op zich als een zaak voor de rechtbank komt. Bij sommige verzekeraars krijgt u een korting van 20 procent op de premie als u bij hem ook een brandpolis afsluit.

WAAR BENT U VERZEKERD?

De meeste familiale verzekeringen gelden wereldwijd. Zo bent u ook verzekerd tegen een aantal risico’s op reis. We geven enkele voorbeelden. Stel dat u op reis gaat naar de Côte d’Azur, waar u een vakantiewoning huurt. Er is een ingemetselde barbecue die u elke dag gebruikt. Op een dag vernielt een brand het overdekte terras, doordat u het vuur niet goed hebt gedoofd. Dankzij uw familiale polis bent u daartegen verzekerd.

Of u huurt een jetski aan de Spaanse kust. Door een onoplettendheid vaart u tegen de steiger. De materiële schade aan de jetski is aanzienlijk. De familiale verzekeraar zal die betalen. Hetzelfde geldt als u een zeilboot of een motorboot huurt. Let wel: de meeste familiale verzekeraars dekken enkel zeilboten tot 200 of 300 kilogram, en motorboten tot 10 pk.

U gaat op reis naar het buitenland en neemt de kinderen mee. U verblijft op de derde verdieping van een appartementsgebouw. De kinderen ontsnappen even aan uw aandacht en gieten water door het raam. Een voorbijrijdende fietser komt daardoor ten val en breekt een arm. Ook die schade is gedekt.

Of u gaat op reis naar de zon, maar het hotel laat te wensen over. Zodra u thuis bent, spreekt u uw touroperator daarop aan. Die weigert een vergoeding te betalen. Als u een familiale polis met een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunt u die gebruiken wanneer u het geschil voor de rechtbank brengt. Dat kunt u ook doen bij discussies met de luchtvaartmaatschappij, de verhuurder van een vakantiewoning of met een verkoper in het buitenland.

HOE SLUIT U EEN GOEDE VERZEKERING AF?

De wet schrijft voor dat familiale polissen aan een aantal minimumvoorwaarden moeten voldoen. Toch doet u er verstandig aan altijd uit te gaan van uw situatie. Maakt u bijvoorbeeld regelmatig verre reizen, dan gaat u het beste na of de territoriale reikwijdte van uw verzekering volstaat. De ouders van leiders van jeugdverenigingen die toezicht hebben over moeilijke kinderen, doen er goed aan te onderzoeken of hun familiale polis alle schade vergoedt.

– Huispersoneel

Let op de beschrijving van de verzekerde personen en houd rekening met de samenstelling van uw gezin. De aansprakelijkheid voor huispersoneel dat u als particulier tewerkstelt — bijvoorbeeld een poetshulp of een tuinman — moet u verplicht verzekeren door een speciale verzekering huispersoneel. Doet u dat niet, dan draait u persoonlijk op voor de schade. De verzekering huispersoneel kunt u als optie meenemen in uw familiale polis.

– Omschrijf de risico’s

Geef duidelijk aan welke risico’s u wilt laten verzekeren — dat doet u overigens het beste voor alle verzekeringen, niet alleen voor familiale polissen. Verzekeraars helpen u daarbij met een vragenlijst. Vul die correct in en verzwijg niet de schade die u vroeger heeft gehad. Als u opzettelijk iets niet meedeelt, is de verzekeringsovereenkomst nietig en keert de verzekeraar geen vergoeding uit als er iets gebeurt. Geeft altijd correct aan wie de schade heeft veroorzaakt.

Vraag aan uw verzekeraar welke risico’s worden uitgesloten. Let er bijvoorbeeld op of minder voorkomende risico’s zoals het bezit van rijpaarden, een motorboot of een grote tuin al dan niet gedekt zijn.

JOHAN STEENACKERS

Een familiale verzekering dekt alle personen die onder hetzelfde dak wonen.

De meeste familiale verzekeringen gelden wereldwijd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content