Regering heeft begrotingsakkoord beet

Premier Alexander De Croo tijdens een persconferentie. (Brussel, 31 augustus 2022) © Belga Image

De federale regering is het dinsdagvoormiddag eens geraakt over de begrotingen van 2023 en 2024. Dat zegt het kabinet van premier Alexander De Croo.

Zeker is onder meer dat er een overwinstbelasting komt voor energieproducenten en dat het basispakket energie ter waarde van net geen 200 euro per maand verlengd wordt tot het einde van de winter.

‘Akkoord over meerjarenbegroting 2023-2024, met onder meer energiesteun voor onze gezinnen, zelfstandigen en bedrijven. We laten niemand los’, tweette de premier. Vicepremier Petra De Sutter (Groen) bevestigde bij het buitenkomen van de Zestien dat de doelstelling om het begrotingstekort tegen 2024 te laten dalen naar 3,2 procent is vastgeklikt.

Ze bevestigde dat de onderhandelingen afgelopen nacht stroef verliepen, en zelfs even blokkeerden. ‘Dat is normaal bij zo’n proces, als je 26 uur rond de tafel zit met acht mensen, van wie de belangen en visies verschillen. Maar blokkeringen zijn er om gedeblokkeerd te raken.’ Wel gaf ze aan dat het met al die verschillende partijen rond de tafel niet altijd gemakkelijk is grote hervormingen door te voeren, al voegde ze er snel aan toe dat de regering wel al een aantal hervormingen heeft kunnen doen.

Overwinsten

Wat het afromen van de overwinsten in de energiesector betreft, benadrukte De Sutter dat de raming van haar partijgenote en energieminister Tinne Van der Straeten ‘bij benadering’ gehaald wordt. Hoe de situatie er in 2023 zal uitzien, valt moeilijk met zekerheid te voorspellen, maar als de prijzen blijven zoals ze nu zijn, zou de regering een mooi bedrag moeten kunnen afromen, legde ze uit.

Perequatie

De perequatie – de welvaartsvastheid van de ambtenarenpensioenen – blijft ongewijzigd. ‘Het mechanisme is intact. Dat was voor ons heel belangrijk’, aldus De Sutter, die bevoegd is voor de ambtenaren. ‘Het is ook een heel ingewikkeld mechanisme om in een begrotingsoefening aan te passen.’ Door de beperkte budgettaire marge kan de afgesproken loonsverhoging voor ambtenaren niet helemaal worden doorgevoerd. Wel krijgen ze maaltijdcheques, wat nieuw is voor de sector.

Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke ziet op zich geen probleem om de perequatie te hervormen, weliswaar op een redelijke manier, met het behoud van de welvaartsvastheid. Maar ook hij acht het beter dat thema later aan te snijden. Aan de effectentaks wordt evenmin geraakt, maar dat was volgens Vandenbroucke ‘niet prioritair’.

Tweede woning

Wat hij wel belangrijk vindt, is dat er een einde komt aan het fiscaal voordeel voor de tweede woning, en dat vanaf 2024. ‘Het is toch niet logisch dat je in deze tijden subsidies geeft met belastinggeld voor een tweede woning. Ook wijst hij erop dat misbruik van auteursrechten voor wie daar geen aanspraak kan op maken, uit de wereld wordt geholpen.

BTW

Er komt ook een bijdrage van de banken en een ‘mini-vennootschapsbelasting’ van 15 procent voor bedrijven die meer dan 1 miljoen euro winst maken. Volgens de socialistische minister komt er ook nog een discussie over een mogelijke taxshift. Daarbij pleit hij voor een ‘health shift’, waarbij zo weinig mogelijk belastingen worden geheven op gezonde producten, bijvoorbeeld geen btw op groenten en fruit. In het huidige akkoord gaan de lasten op tabak en vapers wel al wat omhoog.

Vandenbroucke had het overigens over een ‘zeer goed akkoord’, omdat dankzij de begroting de regering in staat blijft mensen die het moeilijk hebben te beschermen. Zo wordt het hele energiepakket verlengd deze winter en als de prijzen hoog blijven, verwacht hij dat die maatregel zal blijven doorlopen. Er is ook een akkoord over het btw-tarief van 6 procent op gas en elektriciteit, gekoppeld aan accijnzen. ‘We gaan helemaal weg van de onrechtvaardige btw naar een systeem dat mensen beschermt tegen hoge prijzen’, luidde het.

Spoor

Tevredenheid was er ook bij Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet. Voor de investeringen in het spoor haalde hij 3 miljard euro binnen op een periode van tien jaar. Dat moet het mogelijk maken tegen 2030 het aantal passagiers en het goederenvervoer te verdubbelen.

Ondernemingen

Zijn MR-collega David Clarinval benadrukte de steun voor de ondernemingen tegen de achtergrond van de hoge energieprijzen en de indexering van de lonen, die voor veel bedrijven zwaar kan binnenkomen. ‘We hebben een akkoord over 1 miljard euro voor een gedefiscaliseerde indexering’, aldus de minister van Zelfstandigen. Daarbij is sprake van een gedeeltelijk uitstel én een vermindering van de werkgeversbijdragen. Clarinval onderstreepte ook de verlenging van het pakket steunmaatregelen voor gezinnen en bedrijven om de energiefactuur te drukken.

Ook PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne haalde de minimumbelasting op vennootschappen aan, in afwachting van een ruimere beslissing op internationaal niveau. Ze zou volgend jaar 268 miljoen euro in het laatje moeten brengen. Net als Vandenbroucke wees de Franstalige socialist op de afschaffing van het fiscaal voordeel op de tweede woning vanaf 2024.

Partner Content