Rechtbank: Havenarbeider moet niet verplicht met pensioen op 65 jaar

© Belga

Havenarbeiders die langer willen werken dan 65 jaar, kunnen dat. Verplichte pensionering op die leeftijd komt neer op ongeoorloofde discriminatie.

Dat besliste een handelsrechtbank in Brugge, schrijft De Tijd vrijdag. Om havenarbeider te worden, heb je volgens de wet-Major een speciale erkenning nodig om in het havengebied te kunnen werken. Die erkenning vervalt op 65-jarige leeftijd. Vanaf dan kan je dus niet meer in de haven aan de slag.

Een havenarbeider uit Zeebrugge die langer wilde werken maar eind 2015 verplicht met pensioen moest, vond die limiet onterecht. Hij vroeg aan de arbeidsrechtbank in Brugge zijn verplicht pensioen ongedaan te maken. Hij vond dat hij gediscrimineerd werd op basis van leeftijd.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg verwees ter verdediging voor de verplichte pensionering onder andere naar het element veiligheid en de noodzaak om jongere arbeidskrachten te laten instromen. De arbeidsrechtbank ging daar echter niet mee akkoord, en stelde dat het wel degelijk om een ongeoorloofde discriminatie op basis van leeftijd gaat.

De nu 67-jarige arbeider moet volgens de rechtbank, na medische keuring, opnieuw zijn erkenning krijgen en opnieuw in Zeebrugge aan de slag kunnen. Zeebrugge telt ongeveer 1.500 havenarbeiders, Gent zo’n 500 en Antwerpen meer dan 7.000. Die kunnen dus allen na dit arrest langer dan na hun 65ste aan de slag.

Partner Content