Vlaams minister-president Jambon: ‘Advies Raad van State dreigt grote impact te hebben op activiteiten van alle Vlamingen’

Vlaams minister-president Jan Jambon (L) en Vlaams minister van Leefmilieu, Energie, Toerisme en Justitie Zuhal Demir nemen deel aan een plenaire vergadering van het Vlaams Parlement | Foto door NICOLAS MAETERLINCK / Belga / AFP

De Vlaamse regering laat het vernietigende advies van de Raad van State op het stikstofdecreet van N-VA en Open VLD grondig juridisch onderzoeken. Dat is deze ochtend afgesproken op de ministerraad, zegt minister-president Jan Jambon (N-VA). Het is de bedoeling om nadien “met een gemengde groep van regeringsvertegenwoordigers en parlementsleden” tot een “gedragen oplossing” te komen.

“Dit advies dreigt grote impact te hebben op de activiteiten van alle Vlamingen, gaande van de gewone burger tot de grootste industrieel. We nemen dus onze verantwoordelijkheid op om daarmee aan de slag te gaan”, liet Jambon optekenen.

“Er is tijd nodig om het advies grondig te analyseren”, vervolgde hij. “We hebben daarvoor een werkwijze afgesproken. Een jurist van het departement Omgeving maakt een inventaris van de opmerkingen van de Raad van State. Die gaat daarover samen zitten met drie externe juristen, die tevens ook pistes van oplossingen uitwerken. Vervolgens zullen we hun voorstellen bespreken met een gemengde groep van regeringsvertegenwoordigers en parlementsleden, om zo tot een gedragen oplossing te komen.”

Lees verder onder de video

Ethaankraker

Wat ging hieraan vooraf? Op 27 juli hebben N-VA en Open Vld een voorstel van stikstofdecreet ingediend in het Vlaams Parlement, zonder hun coalitiepartner cd&v. Die demarche kwam er na de vernietiging van de omgevingsvergunning voor de ethaankraker van het chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven. Meteen werd ook het advies van de Raad van State over de tekst gevraagd.

‘Geen onderbouwde verantwoording voor beleidskeuzes’

Die merkt op dat er een systematische en onderbouwde verantwoording ontbreekt voor de beleidskeuzes en de vele verschillen in behandelingen die het voorstel bevat. De Raad verwijst expliciet naar artikel 10 van de Grondwet, dat een gelijke behandeling van alle Belgen waarborgt.

Betere rekenmachine voor impactscore

Meer specifiek merkt de Raad op dat het instrument van de impactscore onvoldoende transparant is. Met die score wordt uitgedrukt wat de stikstofimpact van een bedrijf op de omliggende natuur is. Ze bepaalt welk bedrijf nog een vergunning krijgt en welk niet. De Vlaamse regering moet een betere rekenmachine ontwerpen, staat in het advies.

‘Niet verenigbaar met habitatrichtlijn’

Daarnaast is het decreet volgens het advies op verschillende punten niet verenigbaar met de Europese habitatrichtlijn. Die legt vast hoe de lidstaten de stikstofdepositie in de hand kunnen houden.

Drempelwaarden

Tot slot valt de Raad ook over het gebruik van drempelwaarden, die worden gebruikt om te beslissen of er een passende beoordeling nodig is voor het bedrijf of project. Die passende beoordeling is een grondig onderzoek van de specifieke stikstofimpact. Ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen had al commentaar op het gebruik van drempelwaarden.

Crisisberaad

De Vlaamse minister-president riep dinsdagochtend hierover een extra ministerraad bijeen. Sommige christendemocraten, geciteerd door De Tijd, lazen het advies als “op het eerste gezicht redelijk vernietigend”. De N-VA zag de Raad haar aanpak dan weer op sommige punten steunt. “De Raad van State zegt wat ik al twee jaar zeg, maar hij zegt het honderd keer radicaler”, aldus een hooggeplaatste bron. Andere N-VA’ers zagen het advies dan weer als “zeer problematisch”.

Alleen minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) legde voor de start van de vergadering een verklaring af. “De belangrijkste boodschap is dat pappen en nathouden geen zin heeft”, zei ze. “We moeten verder, we gaan Vlaanderen niet op slot zetten”, maakt Demir zich sterk.

Dat betekent volgens de minister niet dat alles meteen van tafel moet worden geveegd. “Er zijn opmerkingen, die kunnen we er uithalen en verder onderbouwen. Deze situatie is rampzalig voor de economie van Vlaanderen.”

Lees ook:

Partner Content