Marc Leemans (ACV): ‘Verschuif belastingen naar kapitaal en onroerend goed’

© Belga

“In het relancedebat steken wij onze kop niet in het zand”, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. Hij wil lagere arbeidskosten en een verschuiving van belastingen naar onder andere onroerend goed en kapitaal.

ACV-voorzitter erkent het probleem van de zwakke concurrentiekracht van de Belgische bedrijven en is vragende partij om het relancedebat te voeren.

“Maar het gaat over veel meer dan loonkosten,” zegt hij, “Kostencompetitiviteit heeft ook te maken met stijgende energiekosten. In België investeren werkgevers 1,1 miljard euro te weinig in opleiding. Ook innovatie kan beter. We moeten investeren in nieuwe producten en toepassingen die een meerwaarde bieden. Tegelijk moet België meer aanwezig zijn op groeimarkten, want we verliezen meer marktaandeel dan andere landen. Dat is het probleem van onze industrie, die voor 85 procent op export draait.”

U wijst op innovatie en opleiding, maar de werkgevers blijven hameren op de hoge Belgische loonkosten. Eurostat geeft hen gelijk.
Leemans: “De lasten op arbeid zijn in België hoog als je alle elementen meetelt. Maar als ik de cijfers van Eurostat bekijk dan worden zaken niet meegerekend, zoals de fiscale lastenverminderingen die vorig jaar in België 5,3 miljard euro kostten. Een rapport van het Planbureau toont aan dat loonkostenhandicap 4,5 procent is als je die lastenverminderingen niet incalculeert, als je die wel meerekent is de handicap slechts 0,7 procent. De situatie is in België dus niet zo dramatisch als ze wordt voorgesteld. Maar in sectoren die moeten afrekenen met buitenlandse concurrentie wegen de loonkosten natuurlijk wel zwaar door.”

Hoe pak je het probleem van de bedrijven met een loonkostenhandicap aan?
Leemans: “Het voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hendrik Bogaert (CD&V), om elk jaar in plaats van 2 procent inflatie slechts 1 procent indexering toe te kennen, heeft een belangrijke impact. Als je dat vier jaar doet, verliezen de mensen structureel voor de rest van hun loopbaan 4 procent loon. Eigenlijk is dit een dubbele indexsprong in vier jaar. Dat heeft belangrijke gevolgen, want werknemers dragen dat verlies nog mee tot na hun loopbaan. Het pensioen wordt berekend op hun brutoloon. Als je ad vitam aeternam 4 procent aftrekt, raak je aan de pensioenrechten.”

Toch pleiten ook veel economen voor een bijsturing van de automatische indexering. Leemans: “Een zeer nadelig effect is dat dit het consumentenvertrouwen aantast. Ik lees in de pers dat de kleinhandel het zeer moeilijk heeft omdat de consument de goedkoopste kanalen zoekt om zijn aankopen te doen.”

Wat moet er dan gebeuren? Niet raken aan de index?

Leemans:“In plaats van in de marge te morrelen, zijn er structurele hervormingen nodig. De lasten op arbeid zijn te hoog. Er zijn te weinig bijdragen van andere groepen in de samenleving en daarom wordt te veel gewicht gelegd op arbeid. We moeten naar een bredere belastingbasis. Ook inkomens uit bijvoorbeeld kapitaal en uit onroerend goed moeten bijdragen. Verschuif de belastingen in die richting. Als dat gebeurt, kunnen de lasten op arbeid naar omlaag.” (AM)

Het volledige interview met Marc Leemans leest u in Trends van 3 mei 2012

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content