Langer gezonder leven is geen utopie meer

© Getty Images/iStockphoto
PHILIPS
Advertorial

Advertorial verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

11 oktober 2016, 12:04 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 07:14

Gezondheid krijgt vandaag veel meer aandacht dan vroeger. Op diverse vlakken biedt technologie vandaag antwoorden op de nieuwe verwachtingen van de consument en patiënt.

De maatschappelijke evoluties en de veranderingen die de zorgsector doormaakt, vragen om meer, nieuwe en nog betere technologische oplossingen. Elektronicabedrijf Philips ziet het als zijn maatschappelijke rol om daaraan bij te dragen. Mario Huyghe, CEO Philips België: “Wij hebben de keuze gemaakt om ons volledig toe te spitsen op gezondheid. Daarbij hebben we twee doelstellingen. Enerzijds bieden we de consument oplossingen die hem helpen om gezonder te leven. Anderzijds willen we de gezondheidszorg mee verbeteren met de meest efficiënte technologieën, die toelaten om de behandeling en de levenskwaliteit voor patiënten te verbeteren.”

Innoveren zit in onze genen

Mario Huyghe, CEO Philips België.
Mario Huyghe, CEO Philips België.

Die focus op gezondheid en gezondheidszorg mag voor de buitenstaander nieuw lijken, maar Philips bouwt voort op een jarenlange traditie van innovatie. “Als bedrijf hebben we een historiek van meer dan 125 jaar. Daar halen we een pak ervaring uit. In onze elektronica ging het steeds om het ontwikkelen van oplossingen om het leven van de consument te verbeteren en aangenamer maken”, vertelt Huyghe. “Nu we volop investeren in toestellen en applicaties rond gezondheid komt die knowhow ons enorm van pas.”

Philips is wereldwijd één van de grote technologiespelers op het vlak van medische technologie in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Daarnaast is de Nederlandse groep al jaren een leverancier van medische technologie in ziekenhuizen en zorginstellingen. “Bij het grote publiek is dat minder bekend, maar we zijn wereldwijd één van de grote technologiespelers op het vlak van scanners, medische beeldvorming, apparatuur voor patiëntbewaking, beademingsondersteuning, enzovoort… Die technologische expertise combineren we met digitale innovatie. We ontwikkelen nog steeds voort om snelle en accurate diagnoses te stellen, efficiëntere therapieën aan te bieden en de nazorg na een ingreep of behandeling minder complex te maken.”

Strikter budget is geen beperking

Philips beseft ook dat er een spanningsveld heerst tussen de noodzakelijke technologische vooruitgang en de steeds striktere budgetten die beschikbaar zijn voor zorg en welzijn. Mario Huyghe: “We kennen de uitdagingen van de vergrijzing en we weten dat overheden en zorgverleners op de centen moeten letten. We zien dit echter niet als een beperking, maar vooral als een uitdaging die nieuwe kansen biedt.”

“Bij Philips werken we aan onze transformatie tot een gezondheidsbedrijf, rekening houdend met de maatschappelijke, economische en beleidscontext. Dat betekent dat we continu innoveren om nog betere kwaliteit te leveren binnen beheersbare budgetten. Als partner betrekken we onze klanten mee bij de zoektocht naar de toekomstige modellen van de gezondheidszorg. En samen met hen willen we deze zorgtrajecten hertekenen zodat ze leiden tot meer efficiëntie.”

Het continuüm van gezondheid en gezondheidszorg

De uitdaging is dus niet min. Maar de CEO van Philips is optimistisch: “Wij zien heel veel mogelijkheden die kunnen bijdragen aan de wens van iedereen om langer gezonder te leven. Wij geloven dat dit enkel kan als er continuïteit is tussen gezondheid en gezondheidszorg. Een consument die meer aandacht heeft voor zijn of haar gezondheid, zal sneller merken wat er afwijkt en kan dus vroeger een zorgverlener raadplegen. Dankzij deze benadering zullen we erin slagen om meer ziektes vroegtijdig te ontdekken en dus beter te kunnen behandelen.”

We innoveren om nog betere kwaliteit te leveren binnen beheersbare budgetten.

“En uiteindelijk, als je toch ziek zou worden, zetten we ons samen met de zorgverleners in opdat de eindgebruiker zich niet iedere dag patiënt zou voelen. We willen het op termijn mogelijk maken dat je toch met bepaalde ziektes kan leven, met behoud van een goede levenskwaliteit, door de effecten van chronische ziekten zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor willen we uiteindelijk de middelen, toestellen en applicaties kunnen ontwikkelen.”

“We denken dus breder dan vroeger, niet meer in aparte silo’s – zoals onze gezondheidszorg nog vaak georganiseerd is. En we willen een voortrekker zijn in een wereld waar gezondheid, welzijn, preventie en zorgverlening steeds dichter bij elkaar komen. Dat is de ambitie die vervat zit in wat wij het ‘Philips continuum of health’ noemen “, besluit Mario Huyghe.