IN NAAM VAN ALLE MENSEN

Hij haalde op drie na alle stemmen tijdens de voorzittersverkiezing : Koen De Feyter. De 36-jarige Antwerpse jurist staat de komende twee jaar (verlengbaar tot vier jaar) aan het hoofd van Amnesty International Vlaanderen, een vereniging die 8500 leden telt. De Feyter noemt zichzelf de eerste voorzitter die niet vanuit de basiswerking is doorgegroeid naar het hoogste ambt. Hij werd naar eigen zeggen verkozen op basis van zijn verdiensten.

Inzake mensenrechten en internationaal recht kan Koen De Feyter inderdaad een aardig woordje meepraten. De zoon van René De Feyter (jarenlang hét boegbeeld van het Vlaams Economisch Verbond) raakte tijdens zijn rechtenstudies (UIA, 1978-1983) al geboeid door alles wat met internationaal recht te maken had. Een passie die in zijn latere beroepsleven een verlengstuk kreeg : eerst als assistent internationaal recht aan de UIA (1983-1991), vervolgens (1991) met zijn verhandeling over “Mensenrechten en Ontwikkelingssamenwerking”, en sinds 1995 als docent internationaal recht aan de universiteit van Maastricht. Ook in Antwerpen doceert hij nog twee vakken, steeds rond dezelfde thematiek. De Feyter maakte zich ook herhaaldelijk verdienstelijk met ad hoc-opdrachten in het buitenland : nu eens voor Amnesty International (onder meer in Noord-Ierland), dan weer in opdracht van de Verenigde Naties (Burundi) of de Belgische regering (onderzoeksopdracht in Ruanda).

Eind 1998 is de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens vijftig jaar oud. En Amnesty International Vlaanderen wil die gebeurtenis niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Ook in het bedrijfsleven. Koen De Feyter : “Ik wil met de Vlaamse ondernemers in dialoog treden over hun verantwoordelijkheid op het gebied van mensenrechten in het buitenland. In Nederland staan ze ter zake veel verder. Zo heeft Shell zich ertoe verbonden om in Nigeria niet meteen een voorbeeldland inzake mensenrechten zijn positieve invloed aan te wenden. Engagement op het gebied van mensenrechten is het minste wat men kan verwachten, ook van ondernemers. Uit het dossier- Renault bleek hoe sociaal bewogen Vlaamse ondernemers zijn. Ik vermoed dat het thema mensenrechten hen ook zal aanspreken.”

Koen De Feyter kan maar moeilijk kiezen tussen zijn liefde voor internationaal recht en zijn passie voor het theater. Meteen zijn we bij zijn favoriete hobby beland. In het verleden regisseerde en schreef hij theaterstukken. Vanwege “te druk” is dat er de voorbije jaren wat minder van gekomen. Hij droomt er wel van de draad opnieuw op te nemen vanuit zijn nieuwe thuis in Hasselt. Doordat hij in Maastricht lesgeeft, verkoos hij met zijn echtgenote (eveneens docent aan de Maastrichtse universiteit) en zijn twee kinderen ( Moya en Nathan) uit te wijken naar de hoofdstad van Limburg.

KOEN DE FEYTER (AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN) Ook ondernemers moeten zich engageren voor mensenrechten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content