Wat is een obligatie?

Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Het is een verhandelbaar schuldbewijs, uitgegeven door een (semi-)overheid of een bedrijf.

Verwacht nettorendement

Voor alle obligaties wereldwijd verwachten we de komende vijf jaar een gemiddeld jaarlijks nettorendement van 1,5 procent.

Karakteristieken

Met een obligatie verstrekt u een lening aan een onderneming, een semi-overheid of een overheid. In ruil krijgt u rente of een coupon. Als alles goed gaat, krijgt u op de vervaldag uw volledige kapitaal terug. U kunt de obligatie ook voor de vervaldag verkopen aan andere beleggers. De jaarlijkse coupon kan vast of variabel zijn. Als het bedrijf betalingsproblemen krijgt, recupereren de obligatiehouders meestal een deel van hun inleg, omdat ze vooraan in de rij met schuldeisers staan.

Meestal zijn obligaties voorbehouden voor grote beleggers, die in schijven van 100.000 euro of zelfs meer kunnen betalen. Bedrijven geven af en toe obligaties uit met een inleg van 1.000 euro euro.

2022

De Europese Centrale Bank (ECB) is in het midden van het jaar de rente beginnen te verhogen, maar er staan nog altijd voor meer dan 3.256 miljard euro obligaties op de balansen van de centrale banken van de eurozone. Die zijn sinds 2014 aangekocht, om krediet goedkoper te maken. In 2023 zal de ECB die obligaties allicht stelselmatig laten vervallen zonder ze nog te vervangen door nieuwe obligaties, of zelfs obligaties in haar bezit verkopen op de markt, om krediet weer duurder te maken.

Bescherming

Hoe veilig uw geld is, hangt ten eerste af van de emittent. De scores die kredietbeoordelaars als S&P, Moody’s en Fitch aan landen en bedrijven geven, kunnen een hulpmiddel zijn om de kredietwaardigheid of de terugbetalingscapaciteit van de emittent te beoordelen. Ten tweede is er een hiërarchie in de obligatietypes. Met een achtergestelde of een eeuwigdurende obligatie neemt u meer risico, en u komt bij betalingsproblemen achter de gewone obligatiehouders. Ten derde zijn er wisselkoersrisico’s, als u investeert in obligaties in andere munten. Zakt die munt in waarde, dan krijgt u in euro minder dan uw inleg terug. De hogere rente die u in andere munten dan de euro kunt krijgen, compenseert voor een deel het wisselkoersrisico. De vuistregel is: hoe meer rendement, hoe meer risico.

Kosten

Als u inschrijft op nieuwe obligaties, zitten de kosten al in de uitgifteprijs verrekend. Reken op 1,5 à 2 procent kosten. U kunt ook bestaande obligaties kopen. De kosten daarvoor liggen doorgaans hoger dan voor aandelentransacties, omdat de obligatiehandel nog grotendeels tussen banken gebeurt en niet zo geautomatiseerd is als de aandelenhandel.

Fiscaliteit

Op de aan- en de verkoop van bestaande obligaties is 0,12 procent beursbelasting verschuldigd, met een maximum van 1.300 euro per transactie. Bij de uitgifte van obligaties komt geen beurstaks kijken. De banken houden 30 procent roerende voorheffing in op rentebetalingen. De meerwaarde die u realiseert met een obligatie is belastingvrij. Daardoor kan het interessant zijn obligaties onder pari of onder hun uitgifteprijs te kopen op de markt.

Duurzaam of niet?

Bedrijven kunnen groene, sociale of duurzame obligaties uitgeven, om projecten te financieren met een positieve impact op het klimaat, met een maatschappelijke impact of een mix van groene en sociale doelstellingen. Voor zulke obligaties moet er vooraf een framework zijn, waarin duidelijk staat waarvoor het opgehaalde geld kan dienen en er moet achteraf gerapporteerd worden over de geldbesteding.

Alles wat u moet weten

2022 zal de financiële geschiedschrijving ingaan als een gruweljaar voor obligaties, met nooit geziene koersverliezen. Na maanden afzien komen voor obligatiebeleggers nieuwe kansen bovendrijven.

Lees in dit dossier alles wat u moet weten.

Partner Content