Wat is een termijnrekening?

Zoals het woord zelf zegt. Het is een rekening waarop u geld zet voor een bepaalde termijn. Dat kan enkele maanden tot tien jaar zijn.

Verwacht nettorendement

Van 0 tot 1,75 procent intresten per jaar kunt u vandaag krijgen op termijnrekeningen met een looptijd van vijf jaar. Die hoogste rente is er nog maar sinds kort. Sinds Izola Bank op 30 januari een verhoging van de rente op spaar- en termijnrekeningen aankondigde. De bank werkt met een Maltese licentie en behoort tot de Van Marcke Group, bekend van de badkamers en verwarmingstoestellen.

Karakteristieken

Termijnrekeningen en kasbonnen worden vaak in één adem genoemd. Toch zijn er verschillen. Een termijnrekening is een rekening. Het geld dat u erop stort, staat op de balans van de bank, net zoals dat het geval is bij spaar- en zichtrekeningen. Een kasbon is een effect, een schuldbewijs dat een bank uitgeeft, net zoals een staatsbon een schuldbewijs is dat de Belgische staat uitgeeft. Die kasbon en die staatsbon komen op een effectenrekening, en aan die rekeningen kunnen kosten verbonden zijn, die er bij een termijnrekening niet zijn. De kasbonnen en staatsbonnen kunt u verkopen aan andere beleggers als u het geld nodig hebt voor de vervaldag, maar de termijnrekeningen niet. De banken bieden niet altijd dezelfde intresten op kasbonnen als op termijnrekeningen.

Een hogere rente kan in principe sneller doorsijpelen in de rendementen van nieuwe termijnrekeningen, kasbonnen of staatsbonnen dan in die van spaarrekeningen. Bij de spaarrekeningen moeten er in de beleggingsportefeuille nog altijd oude obligaties met een hogere coupon op vervaldag vervangen worden door nieuwe obligaties met een lagere coupon. De banken gaan ervan uit dat de grote massa spaargeld minstens enkele jaren onaangeroerd blijft, en daarom beleggen ze dat spaargeld.

2022

De Belgische staat heeft in juni voor het eerst in drie jaar weer staatsbons uitgegeven. Samen met de uitgiften die volgden in september en december, haalde de schatkist 108 miljoen euro op. De vijfjarige staatsbon van december biedt een jaarlijks nettorendement van 1,4 procent. Bij VDK en Deutsche Bank zijn er op 1 februari 2023 vijfjarige kasbonnen te krijgen met een jaarlijks nettorendement van 1,5 procent. Bij Izola Bank Saver+, MeDirect, Bank de Kremer, CKV, NIBC Direct en Argenta zijn er termijnrekeningen met een looptijd van vijf jaar die tussen 1,75 en 1,05 procent netto per jaar opbrengen.

Bescherming

Zowel de termijnrekening als de kasbon op naam (of geregistreerd op een nominatieve rekening) valt onder de depositogarantie. Sinds 2008 worden geen kasbonnen aan toonder meer uitgegeven en zijn alle kasbonnen in principe op naam. De banken betalen voor die bescherming van de spaarders via bijdragen aan het Garantiefonds. Als een bank in gebreke blijft of failliet gaat, krijgen de spaarders tot 100.000 euro per bank en per klant terug. Er is een tijdelijke bescherming van maximaal 500.000 euro voor bedragen die verband houden met vastgoedtransacties of de uitbetaling van verzekeringen en minder dan zes maanden voor het faillissement op de rekening zijn gestort. De rente biedt onvoldoende bescherming tegen inflatie.

Kosten

Wilt u uw geld terug voor het einde van de looptijd van de termijnrekening, dan moet u bij de bank aankloppen. Die zal meestal een wederbeleggingsvergoeding eisen als u uw geld vervroegd opvraagt, en administratiekosten aanrekenen.

Fiscaliteit

De intresten van termijnrekeningen, kas- en staatsbons zijn, in tegenstelling tot die van spaarrekeningen, niet vrijgesteld van roerende voorheffing. Het tarief van 30 procent geldt. Let dus op met geafficheerde brutorendementen op termijnrekeningen, die niet te vergelijken zijn met de rendementen op spaarrekeningen.

Duurzaam of niet?

Er zijn geen termijnrekeningen, kasbonnen of staatsbonnen met het duurzame label van Towards Sustainability. Banken zijn meer bezig met het duurzame beleggingsproducten dan met duurzame spaarproducten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content