Fed verhoogt rente met 25 basispunten

Fed-voorzitter Jerome Powell -- Foto van Samuel Corum/Getty Images
Ilse De Witte & Jef Poortmans redacteurs bij Trends

De Amerikaanse centrale bank heeft gekozen voor het compromis: een renteverhoging met 25 basispunten. “Het Amerikaanse banksysteem is degelijk en veerkrachtig”, stond in het bijhorende persbericht. “We blijven erg waakzaam voor de inflatierisico’s.”

De Amerikaanse centrale bank (Fed) zat tussen hamer en aambeeld. Draaide ze de kredietkraan verder toe, dan zouden er mogelijk nog Amerikaanse banken in nood komen. Bouwde ze een pauze in de renteverhogingen in, dan zou ze vrij spel geven aan de inflatie.

Tot voor kort gingen analisten en economen uit van een renteverhoging van 0,25 tot 0,5 procent. De redenen voor die verwachtingen waren de hardnekkig hoge inflatie en de sterke arbeidsmarkt.

Met het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank maakten de renteverwachtingen een drastische ommezwaai. Economen van de zakenbank Nomura verwachtten aanvankelijk dat de Fed in een reactie op de bankencrisis de rente zou verlagen. Dat zou een bocht van 180 graden betekend hebben.

Moeilijke taak

Andere zakenbanken, zoals Goldman Sach verwachtten dan weer dat de Fed even zou pauzeren met renteverhogingen, terwijl nog anderen uitgingen van een verhoging van 0,25 procent. Dat laatste was ook de consensus van economen gepolst door het persagentschap Bloomberg: 0,25 procent erbij tot 4,75 à 5 procent.

In het persbericht liet de Federal Reserve al wat in de kaarten kijken. “Het Amerikaanse banksysteem is degelijk en veerkrachtig. De recente ontwikkelingen kunnen leiden tot een verstrakking van de kredietvoorwaarden voor gezinnen en bedrijven en kan wegen op economische activiteit, aanwervingen en inflatie. Die effecten zijn onzeker. Het comité (dat de rente bepaalt, nvdr.) blijft erg waakzaam voor de inflatierisico’s.”

Zeker is dat met de val van SVB en de eventuele risico’s voor de financiële stabiliteit de taak van de Fed nog lastiger is geworden. De val van die Amerikaanse banken wijst namelijk op risico’s voor de financiële stabiliteit. De Europese Centrale Bank koos er vorige week voor om niet van haar rentepad af te wijken, ondanks de bezorgdheid in Europa over de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse en een eventuele verstrengeling van die bank met Europese banken.

Kleine versus grote banken

“De context waarin SVB en Signature Bank failliet gingen, verschilt fundamenteel van de context waarin grote Amerikaanse en Europese banken opereren, aangezien kleine Amerikaanse instellingen aan een veel lichtere regelgeving onderworpen zijn dan hun grotere tegenhangers”, zei een bankenanalist. “In mei 2018 verhoogde het Amerikaanse Congres de drempel waarbij een bank onder het strengste niveau van toezicht van de Federal Reserve komt te staan van 50 miljard dollar naar 250 miljard dollar.” Daardoor daalde het aantal banken van 38 naar 12.

Volgens de analist hielden de grote banken vast aan sterke kapitaalniveaus en hoge liquiditeitsratio’s. “Los van regelgeving kunnen bepaalde bancaire bedrijfsmodellen voor problemen zorgen, zowel in de VS als in Europa”, voegde hij eraan toe. De Amerikaanse banken die in de problemen kwamen, waren vooral actief in één sector en hadden een mismatch tussen hun verplichtingen en hun activa.

Lees verder over de bankenstress:

Partner Content