KBC Ancora biedt een Europese topbank met fraaie korting

Danny Reweghs
Danny Reweghs Directeur strategie Trends Beleggen

KBC Ancora is een monoholding, met enkel een belang in de bank-verzekeraar KBC. Wie belegt in de holding, krijgt de bank met korting.

KBC Ancora is nog een typische Belgische monoholding, die maar van één maatschappij aandelen heeft, in dit geval KBC. De monoholding haalt haar inkomsten uit de dividenden die de dochter uitkeert, en heeft als taak de controle of mede de controle/verankering van de dochtermaatschappij te bewerkstelligen. KBC Ancora heeft 18,6 procent van de KBC-aandelen in handen. Eind augustus maakte de monoholding bekend dat ze over het boekjaar 2018-2019 (afsluitdatum 30 juni) 253,7 miljoen euro winst heeft gemaakt (3,24 euro per aandeel), tegenover nog 215 miljoen euro in het voorgaande boekjaar.

Dat dat perfect in lijn lag met de verwachtingen vergt natuurlijk geen hogere wiskunde, aangezien de analisten wisten dat KBC het dividend van 3 naar 3,50 euro per aandeel had opgetrokken voor de vermelde boekjaren, waardoor KBC Ancora 271,3 miljoen euro dividendinkomsten uit haar KBC-aandelen haalde. De raad van bestuur van de holding kondigde wel een lichte wijziging in de dividendpolitiek aan. Om versneld de financiële schulden (343 miljoen euro per 30/6) te kunnen afbouwen, wordt vanaf het lopende boekjaar niet langer 100 maar 90 procent van de operationele winst uitgekeerd. De schuldafbouw zal gebeuren a rato van 27 à 30 miljoen euro per jaar.

De koersontwikkeling hangt natuurlijk af van de koers- en resultaatsontwikkeling bij de grootbank. Dat de zaken niet florissant verlopen, werd begin september nog eens duidelijk. Toen kondigde KBC aan in drie jaar 1400 banen te schrappen. Dat past in een rist herstructureringen in de Belgische financiële sector.

KBC is een sterk geïntegreerde bank-verzekeraar met een stevig uitgebouwde afdeling vermogensbeheer (‘fondsenfabriek’). KBC bezet een sterke markpositie in België en in Tsjechië. De winstgevendheid van de banken staat onder druk door de krimpende rentemarge, die onder meer een gevolg is van de ‘strafrente’ die de ECB banken oplegt voor het bewaren van hun overtollige cash. Dan doet KBC het nog meer dan behoorlijk. In het tweede kwartaal bijvoorbeeld bleven de netto rente-inkomsten (1,13 miljard euro) stabiel ten opzichte van het eerste kwartaal. Tegenover hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar stegen ze met 1 procent. Analisten houden wel rekening met een daling van 3 à 4 procent voor het boekjaar 2020.

De netto rente-inkomsten vertegenwoordigen zowat 60 procent van de totale inkomsten bij KBC. Het is dus zaak volumegroei te creëren (bijvoorbeeld meer leningen) om de inkomsten op peil te houden. Anderzijds moet KBC de kosten onder controle houden en de voorzieningen voor slechte leningen beperken. In tegenstelling tot de koersevolutie de jongste jaren laat vermoeden, kent KBC geen scherpe winstdaling en verwacht geen enkele analist dat dat de komende jaren gaat gebeuren. De inkomsten en de winsten zijn stabiel, wat in het licht van de zwakke koersevolutie en lage waardering een boeiende vaststelling is. De consensusprognose voor 2019 en 2020 is respectievelijk 5,82 en 5,73 euro per aandeel, versus 5,95 euro in 2018. Het dividend zou kunnen stijgen tot 4 euro per aandeel of meer. In 2018 bedroeg het 3,50 euro. Een gunstig element voor KBC Ancora.


Conclusie

Tegenover de sectorgenoten in de Europese banksector is het KBC-aandeel duur, tegen 1,4 keer de boekwaarde en 10 keer de verwachte winst voor dit jaar. Het Europese gemiddelde voor de banksector is respectievelijk 0,7 en 8,5 keer. We krijgen er een superieure kwaliteit en stabiliteit voor in de plaats. Bovendien kunnen we de waardering drukken door de onrechtstreekse belegging in KBC Ancora. We kopen KBC dan met een korting van ruim 25 procent. Voldoende voor een aankooplimiet voor de voorbeeldportefeuille.


Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 40,34 euro

Ticker: KBCA BB

ISIN-code: BE0974264930

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 3,16 miljard euro

K/w 2018: 10

Verwachte k/w 2019: 10

Koersverschil 12 maanden: -1%

Koersverschil sinds jaarbegin: +8%

Dividendrendement: 7,6%

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content