Verder herstel in kantoren voor Wereldhave Belgium

WERELDHAVE BELGIUM

De jaarcijfers van 2022 bevestigen dat de gvv weer alles onder controle heeft.

Winkel- en kantoorvastgoed lag door de covid-19-pandemie vanaf 2020 niet meer in de bovenste schuif van investeerders in de gereglementeerde vastgoedvennootschappen of gvv’s op Euronext Brussel. Maar het voorbije jaar kende het aandeel van Wereldhave Belgium helemaal geen pandoering zoals veel andere gvv’s. Het was eerder een toonbeeld van stabiliteit.

De jaarcijfers 2022 bevestigen dat dat terecht is. De gvv is actief in de verhuur van winkelvastgoed (afgerond 90%) en kantoren (circa 10%). Vooral de bezettingsgraad van de twee kantoorgebouwen, in Vilvoorde en Berchem, kende een forse terugval. Maar vorig jaar zagen we beterschap met een herstel van de bezettingsgraad van 76,0 naar 81,5 procent. De bezettingsgraad van het winkelvastgoed (vooral shoppingcentra) klom nog wat verder tot een fraaie 97,7 procent. De globale bezettingsgraad van de portefeuille bedroeg eind december 95,2 procent tegenover 93,9 procent eind 2021.

De huurinkomsten namen toe van 54,9 naar 58,2 miljoen euro of een stijging met 6,1 procent. Dat leverde een vergelijkbare nettowinst per aandeel uit kernactiviteiten op van 4,87 euro. Dat is 6,8 procent meer dan de 4,56 euro per aandeel van 2021. Belangrijk is ook dat de schuldgraad van Wereldhave Belgium met 28,6 procent eind 2022 (28,2% eind 2021 en 30,0% eind 2020) perfect onder controle blijft.

De intrinsieke waarde (NAV) bedroeg eind vorig jaar 78,99 euro per aandeel, een lichte stijging tegenover de 77,19 euro per aandeel eind 2021. Het dividend wordt opgetrokken van 4,10 euro bruto voor boekjaar 2021 naar 4,20 euro bruto voor boekjaar 2022. Dat komt overeen met een nettorendement van bijna 6,0 procent.


Conclusie

De jaarcijfers van 2022 bevestigen dat de gvv weer alles onder controle heeft. Tegen 0,65 keer de intrinsieke waarde en een verwacht nettodividendrendement niet ver van 6 procent vinden we het aandeel nog steeds te laag gewaardeerd.


Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 51,00 euro

Ticker: WEHB BB

ISIN-code: BE0003724383

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 453,2 miljoen euro

K/w 2022: 10,5

Verwachte k/w 2023: 10

Koersverschil 12 maanden: -1%

Koersverschil sinds jaarbegin: +3%

Dividendrendement: 8,2%

Partner Content