Schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen of niet?

© Getty Images/iStockphoto
Roel Van Espen medewerker Trends

Een schuldsaldoverzekering garandeert de terugbetaling van je woonkrediet in het geval van een overlijden. Je kiest zelf of je de premie(s) al dan niet op je belastingaangifte vermeldt.

Hoewel een schuldsaldoverzekering niet wettelijk verplicht is, kan die heel wat financiële kopzorgen voorkomen. Ze zorgt er namelijk voor dat – wanneer één van beide ontleners sterft – de overblijvende partner een uitkering ontvangt waarmee hij het lopende krediet in zijn eentje verder kan afbetalen. Bij het afsluiten van zo’n polis kan je kiezen tussen een eenmalige (hoge) premie en periodieke (lagere) premies die gespreid worden over meerdere jaren.

‘Door de premies fiscaal in te brengen, geniet je een belastingvermindering’, weet Jean Van Herreweghe, vennoot bij fiscaal kantoor Van Herreweghe & Partners. ‘Maar er is ook een keerzijde aan de medaille: de overblijvende partner moet belastingen betalen op het kapitaal dat de schuldsaldoverzekering uitkeert bij een overlijden. En de kans bestaat dat dit bedrag veel groter is dan het eerder genoten fiscaal voordeel.’

Drie mogelijkheden

Je doet er dus goed aan om vooraf de verschillende scenario’s te bespreken met je bankier. Er zijn drie opties:

  • Je vermeldt de betaalde premies van je schuldsaldoverzekering niet op je belastingbrief. In dit geval bekom je geen fiscaal voordeel. Anderzijds wordt het uitgekeerde kapitaal bij een overlijden niet belast.
  • Je vermeldt de premies van je schuldsaldoverzekering binnen het fiscaal stelsel van de eigen woning. In dit geval komen ze in dezelfde korf waarin ook de kapitaalaflossingen en interesten van je woonkrediet verzameld worden. Dit levert je in Vlaanderen een belastingvermindering van 40 procent (verhoogd met de gemeenteopcentiemen) op.
  • Je brengt de premies voor de schuldsaldoverzekering onder in de fiscale korf die voor het pensioensparen gebruikt wordt. Die staat los van de fiscale korf van de eigen woning. In het Vlaamse gewest geniet je op die manier een belastingvermindering van 30 procent (verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen).

Verschillende plafonds…

De fiscale korf van de eigen woning is voor nieuwe leningen geplafonneerd tot 1.520 euro per belastingplichtige, plus eventueel 760 euro (gedurende de eerste 10 jaar van het woonkrediet) en 80 euro (wanneer je drie of meer kinderen ten laste). Is die korf al volledig opgevuld met de kapitaalaflossingen en interesten, dan bekom je geen bijkomend belastingvoordeel door ook je schuldsaldoverzekeringspremie hierin onder te brengen.

Heb je echter je woonkrediet op het einde van het jaar afgesloten, dan is de fiscale korf wellicht nog niet volledig opgevuld. Om je belastingvoordeel te maximaliseren, kan je de resterende ruimte dan mogelijk toch nog opvullen met de premie voor je schuldsaldoverzekering. Het valt dan zeker te overwegen om te kiezen voor een eenmalige (grote) premie in plaats van jaarlijkse (kleinere) premies.

De korf voor het pensioensparen mag per persoon maximaal 940 euro bedragen. Met een eenmalige premie voor je schuldsaldoverzekering zit je ruim over die limiet. Maar wanneer je koos voor een jaarlijkse premiebetaling, kan je via deze weg mogelijk een bijkomend fiscaal voordeel bekomen – ook al is de fiscale korf voor de eigen woning al helemaal opgevuld.

‘Een schuldsaldoverzekering onderbrengen in het stelsel van het pensioensparen is enkel nuttig wanneer je niet aan pensioensparen doet’, adviseert Jean Van Herreweghe. ‘Maar dan nog behoud je dit stelsel beter om een afzonderlijk contract voor pensioensparen af te sluiten. Het is verstandiger om deze korf te gebruiken waarvoor hij dient: de opbouw van een extralegaal pensioen.’

… en anders belast

Wanneer je de premie van je schuldsaldoverzekering onderbrengt in de korf van de eigen woning, dan wordt het uitgekeerde kapitaal bij overlijden belast tegen een fictieve rente. Hoeveel die precies bedraagt, hangt af van de leeftijd van de overblijvende partner. Ze varieert tussen één procent (40 jaar of jonger) en vijf procent (65 jaar of ouder).

‘Wanneer de begunstigde bij uitkering nog geen 65 jaar is, moet hij de fictieve rente gedurende 13 jaar lang na het overlijden van zijn partner fiscaal aangegeven’, zegt Jean Van Herreweghe. ‘Concreet betekent dit: het percentage van de uitkering jaar na jaar vermelden op je belastingbrief. Enkel bij 65 jaar of ouder moet de rente slechts gedurende 10 jaar lang aangegeven worden.’

Koos je ervoor om de premie van je schuldsaldoverzekering onder te brengen in de fiscale korf van pensioensparen? In dat geval heft de fiscus een eenmalige belasting van 10 procent op het uitgekeerde kapitaal bij overlijden.

Vooraf de juiste keuze maken, is erg belangrijk. Want zelfs al heb je slechts één keer de (jaarlijkse) premie voor je schuldsaldoverzekering fiscaal in mindering gebracht, dan wordt het uitgekeerde kapitaal bij overlijden sowieso belast. Staar je dus niet enkel blind op het belastingvoordeel die de premies opleveren, maar houd ook rekening met de mogelijke fiscale nadelen wanneer een van beide partners overlijdt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content