Hoe ingewikkeld is de Belgische belastingaangifte in vergelijking met die in het buitenland?

© Getty Images/iStockphoto
Niels Saelens Redacteur Trends.be & Moneytalk.be

Dit jaar telt de Belgische belastingaangifte 885 codes. Toch heeft ons land niet de meest ingewikkelde belastingbrief ter wereld. Dat leert een onderzoek van de dienstverlener Deloitte.

Deloitte legt de Belgische belastingaangifte in een vergelijkende studie naast die van 33 andere landen. Uit dat onderzoek blijkt dat ons land het op één na hoogste aantal codes heeft. Enkel in Ierland moeten de belastingplichtigen meer codes invullen: 1300. Luxemburg vervolledigt de top drie met 839 codes. Dat zijn er 46 minder dan in ons land.

Deloitte merkt op dat het aantal codes in de Belgische belastingaangifte sterk blijft stijgen. “Vorig jaar groeide het aantal met 38, en dit jaar kwamen er nog eens 75 bij”, klinkt het in een persbericht. “Dat recordaantal is het gevolg van de regionalisering van de woonfiscaliteit, de ondertussen afgeschafte speculatiebelasting, de toename van de belastingtarieven op roerende inkomsten en de kersverse regeling voor horecapersoneel en de personen in het SWT (het vroegere brugpensioen).”

Daarnaast benadrukt Deloitte dat hoe minder codes een belastingaangifte telt, hoe eenvoudiger de belastingplichtigen het vinden die in te vullen. De dienstverlener haalt Nederland aan als voorbeeld: “Onze noorderburen verlaagden het aantal codes drastisch van meer dan 200 naar slechts 50. Vervolgens toont de studie aan dat Nederlanders het invullen van de aangifte eenvoudiger ervaren en daaraan ook minder tijd spenderen.”

Meerdere belastingbrieven

De regionalisering van de woonfiscaliteit leidt net tot een uitgebreide aangifte met veel codes”

Volgens de studie besteden wij, net zoals 41 procent van de onderzochte landen, een à twee uur aan het invullen van onze belastingbrief. De koplopers zijn de belastingplichtigen in Oostenrijk, Rusland en Zuid-Korea, die meer dan vijf uur besteden aan het invullen van de aangifte.

In sommige landen moeten de belastingplichtigen twee belastingbrieven invullen. Dat is het geval in de Verenigde Staten, Canada en Zwitserland. In ons land is er enkel een federale aangifte. “Al maakt dat onze aangifte niet veel eenvoudiger”, aldus Deloitte. “De regionalisering van de woonfiscaliteit leidt net tot een uitgebreide aangifte met veel codes.” De dienstverlener is daarom een voorstander van een belastingaangifte die is aangepast aan de woonplaats van de belastingplichtige. “Een regionale aangifte voor de fiscaliteit voor onroerende goederen zou een serieuze vereenvoudiging betekenen voor het gros van de belastingplichtigen”, reageert Patrick Derthoo van Deloitte.

Digitalisering

Ons land heeft bovendien de digitale trein niet gemist, leert het onderzoek. In 65 procent van de 34 onderzochte landen, waaronder België, bestaat de mogelijkheid om de aangifte zowel elektronisch als op papier in te dienen.

De vooraf ingevulde belastingbrief is samen met de elektronische aangifte aan een opmars bezig. Terwijl vier jaar geleden slechts 33 procent van de landen aangiftes vooraf invulde, is dat aantal gestegen tot 74 procent. “De gegevens die de meeste landen vooraf invullen, zijn de persoonlijke en loongegevens, de gegevens over onroerende goederen en de details van lokale bankrekeningen”, aldus Deloitte. Ons land is een van de koplopers. “Hoewel de gegevens over onroerende inkomsten nog altijd niet vooraf ingevuld zijn, hebben we vastgesteld dat de belastingplichtige dit jaar een waarschuwing krijgt als hij het vorige fiscale jaar een bepaald veld heeft ingevuld”, verduidelijkt het onderzoeksbureau.

Ondanks de steeds complexer wordende belastingaangifte heeft ons land toch al enkele stappen gezet om te vermijden dat die nog ingewikkelder wordt. Zo zijn de meeste dividenden en intresten onderhevig aan een bevrijdende bronbelasting van 30 procent, waarna in de aangifte niets meer hoeft te worden gerapporteerd. In veel andere landen moeten naast de bronheffing ook nog eens de dividenden, intresten en meerwaarden zelf expliciet worden opgenomen in de aangifte.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content