Alles wat u moeten weten over de fiscale voordelen van uw woning

© Getty Images/iStockphoto
Roel Van Espen medewerker Trends

Sinds de woonbonus gewestelijke materie is, is gesleuteld aan de belastingvermindering. In welke mate zorgt een woning nog voor een belastingvoordeel?

Wie in Vlaanderen een hypothecair woonkrediet afsluit, kan daar een belastingvermindering voor krijgen. Voor leningen die zijn afgesloten na 1 januari 2015 bedraagt de maximale fiscale aftrek van de intresten en de kapitaalaflossingen 1520 euro per kredietnemer (3040 euro voor twee kredietnemers). Dat bedrag mag worden verhoogd met 760 euro per lener in de eerste tien jaar van het krediet. Daar komt nog eens 80 euro per persoon bij voor wie minstens drie kinderen ten laste heeft. Van het totaalbedrag wordt een vermindering van 40 procent afgehouden, waardoor iedere lener tot 944 euro kan terugkrijgen.

Eigenaars die voor 1 januari 2015 een lening hebben afgesloten, hebben een uitgebreider belastingvoordeel. De basisaftrek per kredietnemer bedraagt dan maximaal 2280 euro, plus 760 euro in de eerste tien jaar. Voor wie drie of meer kinderen ten laste heeft, wordt dat bedrag nog eens verhoogd met 80 euro. Het fiscale voordeel op dat bedrag (maximaal 3120 euro) wordt berekend tegen het marginale tarief, dat varieert tussen 30 en 50 procent. De maximale fiscale korting schommelt daardoor tussen 936 en 1560 euro.

Woonkrediet in Wallonië

Wie in Wallonië voor 31 december 2015 een woonkrediet heeft afgesloten, mag tot 2290 euro fiscaal in mindering brengen. Ook daar komen 760 euro bij in de eerste tien jaar en 80 euro voor minstens drie kinderen ten laste. Iedere lener mag dus 3130 euro fiscaal inbrengen, die wordt belast tegen het marginale tarief tussen 30 en 50 procent (maximaal fiscaal voordeel tussen 939 en 1565 euro), als de lening is afgesloten voor 1 januari 2015. Is het krediet aangegaan tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015, dan bedraagt de korting 40 procent (maximaal fiscaal voordeel van 1252 euro).

Voor een gezin met twee kinderen kan het totale fiscale voordeel dus hoogstens 3290 euro bedragen

Voor woonkredieten die dateren van na 1 januari 2016, is de woonbonus in Wallonië vervangen door de chèque-habitat of wooncheque. Die kent een belastingvermindering toe vanaf het jaar nadat de lening is afgesloten. De wooncheque bestaat uit twee componenten. Ten eerste is er een variabel deel dat afhankelijk is van het netto-inkomen en varieert tussen 0 en 1520 euro. Hoe hoger het inkomen, hoe lager het bedrag. Wie minder dan 21.000 euro netto per jaar verdient, krijgt de volledige 1520 euro. Vanaf een netto-inkomen van 81.000 euro valt het voordeel weg.

Voor inkomens tussen 21.000 en 81.000 euro wordt deze formule toegepast: 1520 euro – (inkomen – 21.000 euro) x 1,275 procent. Bedraagt het netto-inkomen bijvoorbeeld 25.000 euro, dan krijgt de kredietnemer een belastingvoordeel van 1469 euro. Ook de partner die mee het woonkrediet heeft afgesloten, krijgt een vermindering die afhankelijk is van zijn inkomen. Ten tweede is er een recht op een forfaitair belastingvoordeel van 125 euro per kind ten laste, te verdelen over beide ouders (als hun inkomen lager is dan 81.000 euro).

“Voor een gezin met twee kinderen kan het totale fiscale voordeel dus hoogstens 3290 euro bedragen”, zegt Stefaan Reniers, een erkend vastgoedmakelaar en zaakvoerder van Immo Expert & Co. “Weet wel dat die belastingvermindering na tien jaar wordt beperkt tot de helft. Bovendien heb je maximaal gedurende twintig jaar recht op dat fiscaal voordeel, ook al is de looptijd van het krediet langer.”

Woonkrediet in Brussel

Woonkredieten die in het Brussels Gewest zijn afgesloten voor 1 januari 2017, krijgen eveneens een fiscaal voordeel. Iedere belastingplichtige kan jaarlijks tot 2300 euro inbrengen, plus 760 euro in de eerste tien jaar en nog eens 80 euro als hij minstens drie kinderen ten laste heeft. De belastingvermindering wordt berekend tegen een tarief van 45 procent. Iedere lener heeft dus recht op een maximaal voordeel van 1413 euro.

Voor nieuwe hypothecaire leningen sinds 1 januari 2017 is de woonbonus afgeschaft en vervangen door een korting op de registratierechten. Dat nieuwe voordeel verkrijgt de kredietnemer niet via zijn belastingbrief, maar wel meteen bij de aankoop van de woning.

Energie besparen

Sinds het aanslagjaar 2014 – dus voor de uitgaven die in het jaar 2013 zijn gedaan – is de belastingvermindering voor bijna alle energiebesparende investeringen in woningen afgeschaft. Wie vorig jaar in Vlaanderen het dak van zijn woning liet isoleren – de woning moest wel minstens vijf jaar oud zijn – kan via zijn belastingbrief wel nog altijd aanspraak maken op een belastingvermindering van 30 procent op de betaalde factuur. Er is een maximumbedrag van 3070 euro, waardoor het fiscale voordeel hoogstens 921 euro bedraagt.

Heb je vorig jaar een bestelling geplaatst of een voorschot betaald voor dakisolatie, dan krijg je ook volgend jaar nog een fiscaal voordeel in Vlaanderen

“Heb je vorig jaar een bestelling geplaatst of een voorschot betaald voor dakisolatie, dan krijg je ook volgend jaar nog een fiscaal voordeel in Vlaanderen”, weet Stefaan Reniers. “Maar vanaf het inkomstenjaar 2018 valt dat voordeel weg. In het Brussels Gewest is dat al het geval sinds 1 januari 2016. In Wallonië mag je op de eerstkomende belastingbrief nog altijd tot 3070 euro opgeven voor een belastingvermindering voor dakisolatie. Ook daar bedraagt het uiteindelijke voordeel 30 procent van dat bedrag.”

In het verleden gaven lage-energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen eveneens recht op een belastingvermindering. Dat voordeel werd sinds het aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) afgeschaft voor nieuwe woningen. Wie al aanspraak maakte op een belastingvermindering voor energiezuinige woningen, behoudt dat voordeel wel voor het resterende deel van een termijn van tien jaar. De vermindering bedraagt 450 euro voor een lage-energiewoning, 900 euro voor een passiefwoning en 1810 euro voor een nulenergiewoning.

Groene lening

“Wie tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 een zogenoemde groene lening heeft afgesloten, kan via zijn eerstkomende belastingbrief nog altijd een belastingvermindering verkrijgen”, zegt Stefaan Reniers. “Die bedraagt 30 procent van de intresten die je in 2016 hebt betaald, na aftrek van de intrestkorting. Dat is het geval in de drie gewesten.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content