1 jaar geleden. In een brief aan de Europese Commissie maakt de Duitse regering plannen bekend om in vijf steden het openbaar vervoer gratis te maken. Het gaat om een proefproject in Bonn, Essen, Reutlingen, Mannheim en Herrenberg. Het doel is een test op te zetten die inzicht zal verschaffen in hoeverre zo'n maatregel de luchtkwaliteit zal verbeteren en wat het prijskaartje zal zijn. Zo'n revival van het gratis-beleid van Steve Stevaert (sp.a) vinden we aanleiding genoeg om nog eens de pro's en contra's van gratis openbaar vervoer op een rij te zetten.
...

1 jaar geleden. In een brief aan de Europese Commissie maakt de Duitse regering plannen bekend om in vijf steden het openbaar vervoer gratis te maken. Het gaat om een proefproject in Bonn, Essen, Reutlingen, Mannheim en Herrenberg. Het doel is een test op te zetten die inzicht zal verschaffen in hoeverre zo'n maatregel de luchtkwaliteit zal verbeteren en wat het prijskaartje zal zijn. Zo'n revival van het gratis-beleid van Steve Stevaert (sp.a) vinden we aanleiding genoeg om nog eens de pro's en contra's van gratis openbaar vervoer op een rij te zetten. Nu. Het idee krijgt vooral veel kritiek. Vooralsnog blijven de bewuste steden nog steken bij kritische vragen over de betaalbaarheid van gratis openbaar vervoer. De enige Duitse stad die intussen een stap verder heeft gezet, is Augsburg. Nog dit jaar wordt het openbaar vervoer er in de binnenstad gratis. Het idee van kosteloos openbaar vervoer wint ook veld in het Groothertogdom Luxemburg. Daar heeft de regering beslist openbaar vervoer voor iedereen gratis te maken vanaf maart volgend jaar. Scholieren rijden al gratis met de bus. 10 jaar geleden. Het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol organiseert een bezoek aan Guinevere. Die minireactor is de voorloper van Myrrha, een onderzoeksreactor die BR2 moet opvolgen. BR2 wordt al sinds 1962 gebruikt voor onderzoek en de productie van radio-isotopen. Myrrha wordt een testplek voor reactoren van de vierde generatie. Ook kan het bijdragen aan de vermindering van de langetermijntoxiciteit van radioactief afval. Twee derde van het 600 tot 700 miljoen euro kostende project zou met internationaal geld worden gefinancierd. Het project moet vanaf 2020 operationeel zijn. Nu. De Belgische regering heeft in september vorig jaar beslist 558 miljoen euro op tafel te leggen voor de bouw van Minerva, de eerste fase van Myrrha. Minerva zal de isotopenproductie van BR2 overnemen. Het kan efficiëntere isotopen produceren, die alleen de tumor aanvallen. Het SCK·CEN overweegt een Nuclear Medical Center of Excellence uit te bouwen. Minerva moet worden opgeleverd in 2026. Tegen dan moeten ook fase twee (een zes maal snellere versneller) en drie (de reactor zelf) op het juiste spoor zitten. De totale kostprijs bedraagt 1,6 miljard euro. 20 jaar geleden. Minister van Begroting Herman Van Rompuy (CVP) mag wel beweren dat "de fiscale druk de voorbije legislatuur is gedaald", de praktijk leert iets anders. De belastingdruk bereikt een record. Gemiddeld betalen de Belgen in 1998 750 euro méér belastingen dan in 1990. In de jaren negentig neemt de lastendruk toe met meer dan 8 procent. De belangrijkste extra taksen zijn de aanvullende crisisbelasting (1993), de niet-indexering van de belastingschalen (vanaf 1993), de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (1994, aangepast in 1996) en de verhoging van het btw-basistarief naar 21 procent. Nu. De regering-Verhofstadt verlaagt de personenbelasting. Maar tegelijk stijgen de overheidsuitgaven tussen 2000 en 2005 van 42 naar 48 procent van het bbp. Om de begroting niet te laten ontsporen moeten de belastingen hoger. De fiscale druk stijgt naar een record van 46 procent van het bbp. De volgende regeringen houden de hoge druk aan. Premier Elio Di Rupo ziet dat als de ideale manier om de begroting te saneren. Pas onder de regering-Michel daalt de fiscale druk tot 44,7 procent. Al worden ook nieuwe belastingen ingevoerd en wordt de roerende voorheffing verhoogd naar 30 procent.