’t kan verkeren

1 jaar geleden. De plannen voor de digitale munt libra worden bekendgemaakt. Libra moet geen cryptomunt à la bitcoin worden, waar mensen vooral mee speculeren. De nieuwe digitale munt wil betalingen democratiseren en veiliger maken – vooral grensoverschrijdende betalingen, waarvan nu vaak veel blijft plakken bij tussenpersonen. Mooie idealen, maar de overheden en de bedrijven zijn argwanend. Officieel zit achter de libra een consortium van een dertigtal bedrijven, maar Facebook is de drijvende kracht. Het richt daarvoor een apart bedrijf op, Calibra, dat een digitale portefeuille maakt.

't kan verkeren

Nu. De lancering loopt vertraging op. Zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie staan argwanend tegenover de gedecentraliseerde structuur. Ze vrezen voor de privacy van de gebruikers, een financiële crisis en witwassen. De banken, Google en Apple zijn nooit in de libra gestapt en de belangrijke transactieverwerkers Visa, Mastercard, PayPal en Stripe stapten eruit. Het consortium is verzwakt, maar zou een doorstart maken. Het werkt aan een herwerkt voorstel dat wel kans zou maken bij de regulatoren. Facebook heeft Calibra omgedoopt tot Novi, om de naamsverwarring te vermijden.

10 jaar geleden. De Belgische private-equityspelers lijken de financiële crisis snel te verteren. In 2009 pompen ze voor 1,1 miljard euro kapitaal in 250 bedrijven, bijna evenveel als in de hoogdagen van 2007. Dat cijfer wordt wel vertekend door enkele grote deals, zoals de instap van Gimv in het voedingsbedrijf Vandemoortele. Zowat de helft van het ingebrachte kapitaal in 2009 zijn opvolgingsinvesteringen. “De private-equitysector is volwassen geworden”, zegt Koen De Jonckheere, de voorzitter van de sectorfederatie BVA. “Wij verschaffen niet alleen geld, maar helpen ook bij het management.”

't kan verkeren

Nu. In 2019 investeren de Belgische private-equityspelers 1,4 miljard euro in 357 bedrijven. Dat bedrag wordt niet vertekend door grote transacties, benadrukt Pierre Demaerel, de secretaris-generaal van BVA. “Dat toont het groeiende belang van de segmenten durf- en groeikapitaal aan, waarin kleinere bedragen circuleren.” De voorbije drie jaar bedraagt het gemiddelde investeringsbedrag 1,8 miljard euro. Wat zal de coronacrisis met dat bedrag doen? Demaerel ziet het positief: “Na een korte overgangsfase verwachten we tal van interessante investeringskansen. Aan geld is er zeker geen gebrek.”

't kan verkeren

20 jaar geleden. Het Europees Hof van Justitie veroordeelt België omdat Brussel nog geen operationeel waterzuiveringssysteem heeft voor de Zenne. Meer dan 1 miljoen inwoners en bedrijven lozen hun afvalwater rechtstreeks in de hoofdstedelijke rivier. Het waterzuiveringsstation dat het Brussels Gewest in Anderlecht bouwt, is na ruim tien jaar en 3 miljard frank (75 miljoen euro) klaar, maar het zuivert geen afval, want er is geen verbinding met het rioleringsstelsel van Brussel en de technologie is verouderd. De administratie schrijft een aanbesteding uit voor een nieuw station in Haren.

Nu. Aquiris, een consortium rond het Franse milieubedrijf Veolia Environnement, mag het nieuwe waterzuiveringsstation in Haren bouwen en twintig jaar uitbaten. Het kost uiteindelijk ruim 1 miljard euro en wordt in maart 2007 operationeel. Het zuivert drie vierde van de 124 miljoen kubieke meter afvalwater die het Brussels Gewest elk jaar produceert. Aan het zuiveringsstation zuid in Anderlecht zijn sinds begin 2014 moderniseringswerken bezig. Die hadden midden 2017 voltooid moeten zijn, maar die deadline wordt verschoven naar augustus 2020.

In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content