1 jaar geleden. Eind juni keuren de Europese ministers onder de auspiciën van de OESO de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) goed. Vanaf 2019 sluit die richtlijn tegen belastingontwijking heel wat fiscale achterpoortjes die worden opgezet met internationale constructies. Wel geeft de richtlijn de mogelijkheid de regels strikt of flexibel in te voeren. Belastingdeskundigen hopen dat België zich niet uit de markt prijst met een te rigide toepassing. Bovendien legt het soms de bewijslast op de bedrijven om te bewijzen dat een constructie geen ontwijking nastreeft.
...