De inperking van het aantal belastingvrije inkomsten voor expats in België was een van de maatregelen in het federale begrotingsakkoord van oktober. Daarnaast worden nieuwe regels ingevoerd voor Belgen die in het buitenland hebben gew...

De inperking van het aantal belastingvrije inkomsten voor expats in België was een van de maatregelen in het federale begrotingsakkoord van oktober. Daarnaast worden nieuwe regels ingevoerd voor Belgen die in het buitenland hebben gewerkt en daar onder meer rechten voor een aanvullend pensioen - via stortingen van de werkgever - hebben opgebouwd. Dat aanvullend pensioen wordt na het pensioen vaak in maandelijkse rentes uitgekeerd, maar omdat dat bedrag al in het buitenland is belast, werden zulke inkomsten in principe niet meegerekend in de Belgische belastingaangifte. De federale regering wil daar een eind aan maken, al is dat tegen de zin van de Franstalige liberalen. Het zou betekenen dat veel Belgische gepensioneerden met een carrière in het buitenland plots in de hoogste belastingschalen terechtkomen en 30 à 40 procent meer belastingen moeten betalen. Dat is een extra fiscale druk die kan worden vermeden als de aanvullende pensioenen als eenmalig kapitaal in plaats van als rente worden uitbetaald. Maar meestal hebben de Belgische expats die keuze niet.De maatregel zou 30 miljoen euro opbrengen voor de staatskas, al blijft het nog wachten op een wet.