"Een verlies voor Belgacom, een aanwinst voor De Post." De uitspraak is van de headhunter die Bernard Delvaux indertijd voor John Goossens bij Belgacom hielp rekruteren. Maar het gevoel is unaniem.
...

"Een verlies voor Belgacom, een aanwinst voor De Post." De uitspraak is van de headhunter die Bernard Delvaux indertijd voor John Goossens bij Belgacom hielp rekruteren. Maar het gevoel is unaniem. Bij Belgacom stond Bernard Delvaux aan het hoofd van de Advanced Network Services Division - zeg maar de operationele kant van het netwerk, wat intern wel eens de "fabriek" wordt genoemd. De dienst met zijn meer dan 6800 banen maakt een derde van het totale Belgacom-personeel uit. Bernard Delvaux gaat vanaf januari 2004 de Mail-divisie van De Post leiden. "Un bon sportif," noemt zijn moeder hem. Jogging en mountainbike en sinds kort opnieuw competitietennis, iets wat hij had opgegeven voor de universiteit. Zijn studies burgerlijk ingenieur elektriciteit - met felicitaties van de jury - combineert hij met avondschool bedrijfsbeheer. De familie woont in het Luikse, zijn vader ging in 2002 met pensioen als adjunct-directeur-generaal van Cockerill-Sambre (Arcelor) en het is ook daar dat Bernard Delvaux zijn eerste stappen in het bedrijfsleven zet, als projectingenieur voor de automatisering van een elektrogalvanisatielijn bij de Tôleries Delloye Matthieu, een filiaal van Cockerill-Sambre. Hij wordt later plant manager van de kleine fabriek, die werkt voor de auto-industrie. In 1994 wordt hij consultant bij McKinsey & Company, onder meer in de auto-industrie, en haalt in 1995-1996 een MBA aan Insead. Als John Goossens McKinsey inhuurt om Belgacom te helpen reorganiseren, komt Bernard Delvaux bij het team van GeorgesAnthoon, de projectleider van Belgacom voor de grote People Teams & Skills (PTS)-campagne. PTS organiseert de afvloeiing van zowat 6000 statutaire werknemers en de herscholing van één personeelslid op drie voor een andere functie binnen het bedrijf. "Principieel roteert McKinsey zijn mensen op dergelijke projecten, maar hij was zo'n steunpilaar dat ze een uitzondering hebben gemaakt," zegt Georges Anthoon, die vandaag bij Axa werkt. "McKinsey doet normaal alleen de voorbereidingen van de onderhandelingen, maar bij PTS zaten Bernard (Delvaux), Tony Jossa en ik samen aan de onderhandelingstafel." "Iemand die de kunst verstaat om moeilijke dingen op een makkelijke manier uit te leggen," zegt Tony Jossa, die human-resourcesmanager was ten tijde van het People, Teams & Skills- programma. "Een van die atypische McKinsey-mensen die zich heel snel bij iedereen sympathiek maakten, ook bij de vakbonden. Hij is in staat te begrijpen wat er op de vloer leeft."Een softie? "Hij weet heel goed waar de pijnpunten liggen. Maar hij kan mensen overtuigen dat ze moeten veranderen en dat ze ook kunnen veranderen. Hij spreekt de taal van zijn publiek, niet een jargon van slides, waterfalls of grafieken." En dat alles met wat zijn voormalige collega Gunther Koch omschrijft als een "Luikse" vasthoudendheid. Bij De Post wordt Delvaux vanaf 1 januari één van de dan zeven leden van het directiecomité. Eén van zijn nieuwe collega's is sales & marketingdirecteur Baudouin Meunier, de man die hem in mei 1998 aanwierf als directeur voor installatie en onderhoud bij de residentiële divisie van Belgacom, die Meunier toen leidde. Bij Belgacom maakte Bernard Delvaux snel carrière. Begin 2000 worden alle installatie- en onderhoudsactiviteiten van de operator in één organisatie bijeengebracht. Delvaux - dan net 34 - krijgt de leiding van de 2700 voltijdse jobs tellende afdeling en komt zo in het Group Leadership Team van John Goossens terecht. In zijn divisie doet hij een ervaring op die hem bij De Post nog van pas kan komen: het uitrusten van alle technische ploegen met mobiele terminals, zodat ze on line hun werkorders konden ontvangen. Het was het equivalent van de invoering van Georoute bij De Post. Bij Belgacom zorgde het voor een grote productiviteitsverbetering. Zoals dat gaat als de patron tevreden is, kreeg Bernard Delvaux bovenop ook de projectleiding van BeST, het programma dat Belgacom in een 'elektronisch' werkend bedrijf moet omvormen. Belgacom wordt gereorganiseerd in business units, deze keer met schrapping van 4100 voltijdse jobequivalenten. Bernard Delvaux voert mee de onderhandelingen met de vakbonden en vooral - ook niet onbelangrijk - met de kabinetten. In februari 2001 krijgt hij dan zijn aanstelling tot executive vice-president Advanced Network Services, lid van de Belgacom Group Council, de toptwaalf van Belgacom. Zijn verantwoordelijkheid reikt van netwerkstrategie - inclusief de roll-out van het nieuwe supersnelle internet, VDSL - tot de callcenters en de betaaltelefoons, alles samen een budget van ongeveer 770 miljoen euro. Met de dood van John Goossens is echter een tijdperk geëindigd bij Belgacom. Zijn opvolger Didier Bellens schaft al heel snel het Group Leadership Team af. In juni houdt hij een negenkoppig dagelijks bestuur over. Jean-Claude Vandenbosch, de directe superieur van Bernard Delvaux, vertegenwoordigt er het vaste netwerk. Met de onzekerheid en de ontslagen onder de topkaders sinds zijn komst is de sfeer in het topmanagement aanzienlijk verslechterd. "De teamleaders kijken nu eerst naar hun eigen job," zegt een waarnemer. Een andere echoot wat Didier Bellens al verklaarde tijdens de Trends Inside Lunch: "het management is nu honderd procent gefocust op die beursintroductie". Bernard Delvaux zelf wou ons niet spreken over zijn overstap, maar uit gesprekken links en rechts valt op te maken dat hij zich minder en minder thuis voelde onder Jean-Claude Vandenbosch, de grote baas van het vaste netwerk. Ook de opkomst van directeuren die de sociale vrede minder als een prioriteit zien, zou hem minder goed gelegen hebben. Bij De Post komt Delvaux aan het hoofd van de kernactiviteit, de brievenpost, van ophalen tot verdelen, alles samen 28.000 werknemers. Volgens woordvoerder Fred Lens is het directievoorzitter Johnny Thijs zelf die Bernard Delvaux is gaan vinden, al is de selectie via de gebruikelijke headhunters gelopen. "Hij was gewoon de beste kandidaat voor de job," laat Baudouin Meunier weten. BERNARD DELVAUX Wordt 38 op kerstavond. Een atypische McKinsey-boy. Zal vanaf 1 januari de 'mail'-divisie van De Post leiden, 28.000 mensen.Bruno Leijnse"Bernard Delvaux spreekt de taal van zijn publiek, niet een jargon van slides, waterfalls of grafieken."