De Vlaamse meerderheid bereikte een beginselakkoord over de hervorming van de pachtwetgeving. Zo is het de bedoeling dat er een einde komt aan mondelinge pachtovereenkomsten, die aanleiding geven tot geschillen. Ook zal de pacht makkelijker kunnen worden opgezegd als een landbouwer met pensioen gaat. Landbouwgronden zouden zo sn...

De Vlaamse meerderheid bereikte een beginselakkoord over de hervorming van de pachtwetgeving. Zo is het de bedoeling dat er een einde komt aan mondelinge pachtovereenkomsten, die aanleiding geven tot geschillen. Ook zal de pacht makkelijker kunnen worden opgezegd als een landbouwer met pensioen gaat. Landbouwgronden zouden zo sneller roteren voor jonge boeren. Die ingrepen zullen de geregionaliseerde pachtwetgeving vereenvoudigen en moderniseren. Dat is een goede zaak. De vereenvoudiging dreigt echter te worden tenietgedaan door nieuwe, complexe regels voor de opzegging van pachtgronden om er een natuurgebied te creëren. Het is de bedoeling dat de overheid, particulieren of natuurorganisaties makkelijker kunnen inbreken in lopende, perfect legitieme pachtovereenkomsten, als ze op die gronden natuur en bos willen vestigen. De beperking van de pachtrechten komt tegemoet aan de ambitie van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die 4.000 hectare bos wil creëren tegen 2024. Een denkspoor is dat landbouwers van wie de pacht opgezegd wordt, worden gecompenseerd met een ruime afkoopsom. Dat kan alvast de landbouworganisaties geruststellen. De belangenafweging moet echter ruimer reiken dan het respect voor de rechten van de landbouwers. De afbouw van landbouwgrond mag niet gebeuren als die de voedselvoorziening in gevaar brengt. Het belang van voedselveiligheid is een van de eerste lessen van de oorlog in Oekraïne. Als de overheid een ruimere mogelijkheid creëert om landbouwgronden te vervangen door natuur, mag dat niet gebeuren ten koste van de voedselbevoorrading. Natuurbescherming is nodig, maar mag niet naïef ingevuld worden.