Sinds het begin van de crisis zijn de sociale uitgaven wereldwijd gestegen. Waar het gemiddelde in 2007 nog op 19 pct van het bbp lag, is dat in 2009 22,1 procent, berekende de OESO. Volgens de laatste voorspellingen zou dat cijfer in 2013 uitkomen op 21,9 procent. Frankrijk geeft het meeste uit: zowat 33 procent. Op de tweede plaats staat Denemarken (30,8 procent). België volgt met 30,7 procent. Ook Finland (30,5 procent) zit boven de 30 procent. In de Verenigde Staten schat de OESO de uitgaven op 20 pct van het bbp, in 2008 was dat nog 17 procent. Het merendeel van de niet-Europese landen en Luxemburg, Noorwegen, Polen, Zweden en Zwitserland tekenden een gemiddelde of hoger dan gemiddelde groei op van de sociale uitgaven. In bepaalde Europese landen gingen de uitgaven door de crisis echter achteruit. Dat is het geval in Hongarije, IJsland, Italië en Portugal. In Griekenland was die daling het sterkst: de sociale uitgaven daalden er in 2013 van 24 naar 22 procent van het bbp. (Belga)

Sinds het begin van de crisis zijn de sociale uitgaven wereldwijd gestegen. Waar het gemiddelde in 2007 nog op 19 pct van het bbp lag, is dat in 2009 22,1 procent, berekende de OESO. Volgens de laatste voorspellingen zou dat cijfer in 2013 uitkomen op 21,9 procent. Frankrijk geeft het meeste uit: zowat 33 procent. Op de tweede plaats staat Denemarken (30,8 procent). België volgt met 30,7 procent. Ook Finland (30,5 procent) zit boven de 30 procent. In de Verenigde Staten schat de OESO de uitgaven op 20 pct van het bbp, in 2008 was dat nog 17 procent. Het merendeel van de niet-Europese landen en Luxemburg, Noorwegen, Polen, Zweden en Zwitserland tekenden een gemiddelde of hoger dan gemiddelde groei op van de sociale uitgaven. In bepaalde Europese landen gingen de uitgaven door de crisis echter achteruit. Dat is het geval in Hongarije, IJsland, Italië en Portugal. In Griekenland was die daling het sterkst: de sociale uitgaven daalden er in 2013 van 24 naar 22 procent van het bbp. (Belga)