Voor 68 procent van de bedrijven is het nu moeilijker dan vijf jaar geleden om vacatures voor technische functies in te vullen. Voor IT-vacatures is dat 54 procent. In leidinggevende of uitvoerende functies speelt de krapte op de arbeidsmarkt minder sterk. 44 procent van de bedrijven heeft het daar moeilijker dan vijf jaar geleden de juiste profielen te vinden.
...