Leen Van Wambeke

Wat betekent een kwart eeuw Bel20 voor de belegger?

Leen Van Wambeke Business Development Manager Financial Derivatives bij Euronext.

De Belgische beursgenoteerde bedrijven hebben op vrijdag 18 maart 2016 de 25ste verjaardag gevierd van de Bel20-index. Onze columniste Leen Van Wambeke grijpt die gelegenheid aan om haar licht te laten schijnen over de nationale index.

Elke week laten we een prominente stem uit de financiële wereld aan het woord. Vandaag: Leen Van Wambeke is in het dagelijkse leven verantwoordelijk voor de optiemarkt van Euronext Brussel.

Op vrijdag 18 maart 2016 verzamelde de top van de Belgische beursgenoteerde bedrijven in de kantoren van Euronext Brussels voor de 25ste verjaardag van de Bel20-index, onze nationale beursgraadmeter. In aanwezigheid van talrijke CEO’s en bestuurders, luidde Alexander De Croo, als vicepremier en minister van onder andere Digitale Agenda, de bel voor het openen van de aandelenmarkten van Euronext. De minister schenkt, terecht, heel wat aandacht aan de uitdagingen, kansen en opportuniteiten op het vlak van digitalisering en technologische innovatie voor de Belgische economie in het algemeen en de financiële sector in bijzonder.

Iedereen, dat hopen wij althans, kent de Bel20 als graadmeter voor de Belgische economie. Door kenners wordt het nationale karakter van indices wel eens in vraag gesteld. Globalisering, fusies en overnames maken immers dat er meer en meer wereldspelers zijn en het profiel van sommige ondernemingen niet meer tot één nationaliteit te herleiden valt.

De nationale index blijft dé graadmeter bij uitstek voor de Belgische beurs en economie

Indices zijn en blijven belangrijk voor beleggers, voor de nationale economie en de lokale bedrijven. Het volstaat terug te kijken naar de oorsprong en begindagen van indices. Het leven van de Bel20 startte op 18 maart 1991 onder impuls van de toenmalige BELFOX, de Belgian Futures and Options Exchange – de optiebeurs. Net als in de ons omringende landen werd de Bel20 index initieel gecreëerd als onderliggende waarde voor afgeleide producten, en dit in de breedste zin van het woord. Niet enkel opties en futures, maar ook beleggingsfondsen en in een recenter verleden hefboomcertificaten en exchange traded funds (ETF) of trackers, weerspiegelen de evolutie van nationale of internationale indices.

Hoe talrijker de afgeleide producten die een bepaalde index volgen, hoe meer handel zal plaatsvinden in de aandelen die deel uitmaken van deze index. Meer handel betekent meer liquiditeit en dus minder risico op koersschommeling wanneer grotere pakketten aandelen verhandelen. Als u weet dat dit nu net één van de criteria is om investeringen aan te trekken van belangrijke binnenlandse en buitenlandse investeerders, dan ziet u ook onmiddellijk waarom het voor bedrijven interessant is om deel uit te maken van een index die veelvuldig wordt gevolgd en gebruikt.

In de globalisering schuilen echter risico’s en uitdagingen voor de nationale indices. Zo is het “Belgische” karakter van de Bel20-index vaak stof tot debat. Veel hangt af van de gekozen invalshoek: belichten we vooral op negatieve wijze de buitenlandse inmenging in ‘onze’ bedrijven als gevolg van fusies en overnames of zijn we net trots op de Belgische wortels van sterke, geglobaliseerde, internationale bedrijven?

Wat er ook van zij, de nationale index blijft dé graadmeter bij uitstek voor de Belgische beurs en economie en het brede palet aan ‘afgeleide producten’ biedt de Belgische belegger tal van mogelijkheden om een mooi gespreide ‘Belgische’ portefeuille op te bouwen, te beschermen of te optimaliseren … en dit zonder onderhevig te zijn aan de speculatietaks.

Deze publicatie is louter informatief en vormt geen beleggingsadvies. Deze publicatie, wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze publicatie of informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen vormt in geen geval de basis voor enig contract. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen in of met betrekking tot deze publicatie behoren toe aan Euronext. Deze publicatie of delen daarvan mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euronext niet worden verspreid of verveelvoudigd.

Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: https://www.euronext.com/terms-use.

© 2016 Euronext N.V. – Alle rechten voorbehouden.

Partner Content