Leen Van Wambeke

Belgische particulieren ontwijken speculatietaks met trackers

Leen Van Wambeke Business Development Manager Financial Derivatives bij Euronext.

Volgens Leen Van Wambeke, de optiespecialist van de beurs van Brussel, is het beleggers niet ontgaan dat ze geen speculatietaks betalen op trackers en opties op trackers. Het verklaart slechts een deel van de populariteit van de producten, maar “dit zal de verdere groei zeker ondersteunen”, besluit Van Wambeke.

Elke week laten we een prominente stem uit de financiële wereld aan het woord. Vandaag: Leen Van Wambeke is in het dagelijkse leven verantwoordelijk voor de optiemarkt van Euronext Brussel.

Het is uiteraard vroeg om conclusies te trekken over de impact van de speculatietaks op het gedrag van de Belgische actieve belegger. Evenmin om in te schatten of de regering haar budgettaire en andere doelstellingen zal bereiken.

Eén van de constanten in alle commentaren en analyses, is de exponentiële toename van de handel van Belgische particuliere beleggers in Exchange Traded Funds (ETFs) – vaak ook ’trackers’ genaamd. Dit is geen typisch Belgische trend. In Europa steeg het beheerd vermogen in ETF’s/ETP’s in 2015 met 82 miljard dollar tot een recordbedrag van 506 miljard dollar. Eenzelfde enorme stijging in het verhandelde volume was te zien op Euronext.

Deze meestal passief beheerde en op de beurs verhandelde fondsen bieden tal van voordelen. Ze laten beleggers toe accenten te leggen in hun portefeuille en via één enkele transactie gespreid te beleggen in bepaalde regio’s of sectoren. Het feit dat ETF’s niet onderhevig zijn aan de Belgische speculatietaks, maakt de lijst van voordelen enkel langer.

Net als bij het verzekeren van waardevolle bezittingen geldt voor de optiepremie: hoe groter het risico, hoe hoger de premie

Door de spectaculaire groei van de ETF’s, groeit ook de vraag naar ETF-opties. ETF’s zijn immers, zij het in beperktere mate door de spreiding, ook het voorwerp van koersschommelingen. En dat schommelingen heftig kunnen zijn, hebben we de voorbije weken mogen ondervinden. ETF-opties kunnen helpen bij het beheer van uw (ETF) portefeuille.

Door het kopen van één putoptie legt u de toekomstige verkoopprijs voor 100 ETF’s vast. Indien de koers van uw ETF daalt, behoudt u het recht deze te verkopen aan de vooraf vastgelegde prijs. U kunt de putoptie dus beschouwen als een verzekering die u, middels het betalen van een premie, de verkoopwaarde garandeert. Naarmate de koers van de ETF daalt, stijgt immers de waarde van de putoptie. Zo beperkt u verlies in geval van koersdaling.

Hoge marktvolatiliteit, zoals we deze de voorbije weken kennen, zorgt voor een opwaartse druk op de optiepremies. Net als bij het verzekeren van andere waardevolle bezittingen geldt, hoe groter het risico, hoe hoger de premie. Opties laten toe dat u de verzekeraar kunt zijn. Beleggers die opties verkopen (of “schrijven”) – en dus een verplichting aangaan – ontvangen een premie. Deze premie is relatief gezien hoger in periodes van hoge volatiliteit. U zou dus, na de aanzienlijke daling van de voorbije weken, kunnen besluiten dat het interessant is een putoptie op een ETF te verkopen.

Wat gebeurt er dan concreet ? Als verkoper van de putoptie, verplicht u zich ertoe in de toekomst 100 deelbewijzen van de ETF te kopen aan een prijs die u vandaag vastlegt. U ontvangt een premie. Bij een daling van de ETF koers, kunt u aangewezen worden om de ETF deelbewijzen te kopen aan de vooraf bepaalde prijs (uitoefenprijs). U heeft een extra premie ontvangen en koopt dus netto tegen een lagere koers. Bij een stijging van de koers van de ETF, wordt u niet aangewezen, loopt uw optie op vervaldag waardeloos af, blijft de premie verworven maar heeft u ook geen ETF’s gekocht. Opties zijn en blijven interessante beleggingsinstrumenten voor de actieve, ervaren belegger.

De meeste online brokers zoals BinckBank, Keytrade, Bolero, Degiro, Leleux en Lynx hebben de opties op ETF’s in hun aanbod. ETF’s, evenals de opties op ETF’s, zijn niet onderhevig aan speculatietaks, dat is de beleggers niet ontgaan en zal de verdere groei zeker ondersteunen.

Deze publicatie is louter informatief en vormt geen beleggingsadvies. Deze publicatie, wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze publicatie of informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen vormt in geen geval de basis voor enig contract. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen in of met betrekking tot deze publicatie behoren toe aan Euronext. Deze publicatie of delen daarvan mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euronext niet worden verspreid of verveelvoudigd.

Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: https://www.euronext.com/terms-use.

© 2016 Euronext N.V. – Alle rechten voorbehouden.

Partner Content