Interne devaluatie Spanje binnen muntunie kan oplossing bieden

De vereiste oplossing voor de Spaanse ( en de euro-) crisis is volgens professor Stefan Duchateau tweeledig. Er moet een dubbel systeem worden voorzien dat de financiële markten stabiliseert en een geleidelijk herstel in van de competitiviteit toelaat.

De stabilisatie van de financiële situatie ontstaat door een formele garantie van de Overheidsschuld in de Eurozone, uitgaande van het Europese Noodfonds.

Dit kost veel minder dan de huidige liquiditeitsinjecties maar moet gepaard gaan met de nodige corrigerende betalingen voor landen die een budgettaire onevenwicht vertonen.

Laat dat corrigerende aspect a.u.b. niet over aan de financiële markten, zo vraagt Duchateau, want dan ontstaat een neerwaartse spiraal die nog kracht wordt bijgezet door (vermijdbare) ratingverlagingen. De Europese Overheid dient dit proces zelf te sturen op basis van objectieve en strenge criteria. De renteverschillen tussen de verschillende lidstaten kunnen dan naar een verantwoord niveau evolueren, zodat de financiële markten terug een normale werking kennen.

Interne devaluatie kan verlies aan competiviteit compenseren

Het verlies aan competitiviteit moet worden gecompenseerd door een interne devaluatie binnen de Muntunie. Dit klinkt als de kwadratuur van de cirkel maar kan wel degelijk : Stel dat de Spaanse lonen ten dele ( 25% ?) worden uitbetaald in “vouchers” ( uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de Spaanse Nationale Bank ) die voor 100% kunnen worden omgezet bij aankopen van lokale producten en diensten, maar slechts voor 75% van hun nominale waarde kunnen worden ingewisseld tegen Euro’s.

Hierdoor krijgt de Spaanse economie de tijd om geleidelijk haar internationale positie te herstellen zonder dat dit tot een algemene verarming van de bevolking aanleiding geeft ( zoals nu manifest het geval is). De organisatie hiervan is niet moeilijker dan ons systeem van service-, eco- of maaltijdcheques ( en creëert nuttige werkgelegenheid … ) .

Het resulterend herstel van de competitiviteit en de stabilisatie van de financiële context biedt de Spaanse bevolking een realistisch perspectief .

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content