Amper één bedrijf op tien onderneemt concreet acties in het kader van duurzame transformatie

Fujitsu
Fujitsu
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

9 mei 2023, 12:00 Bijgewerkt op: 9 mei 2023, 13:39

Duurzaamheid is al enkele jaren het populairste woordje in het bedrijfswoordenboek. Dat bijna alle organisaties ermee bezig zijn, wordt ook bevestigd door een grootschalig onderzoek van Fujitsu en FT Longitude. Maar terwijl 61% aangeeft al vergevorderd te zijn, ondernam slechts één op de tien al effectief actie.

De wereldwijde rondvraag peilde bij bedrijfsleiders uit diverse sectoren naar de stand van zaken op het gebied van drie grote pijlers: milieu, economie en samenleving. Wat opvalt is dat de meeste bedrijven wel stellen dat ze serieuze vooruitgang hebben geboekt in hun duurzame transformatie, maar dat slechts een kleine minderheid ook effectief concrete acties ondernam en realiseerde.

Zo heeft bijvoorbeeld amper een kwart initiatieven genomen met betrekking tot welzijn en gezondheid. Daarnaast geeft 12% aan dat ze CO2-neutrale producten maken of gebruiken, 11% focust op de milieuvriendelijkheid van hun werkomgeving en amper 9% draagt bij tot een duurzame toeleveringsketen.

“De goede wil is wel aanwezig, maar wordt niet overal omgezet in daden. Natuurlijk zijn er bedrijven die al veel inspanningen leverden, maar over het algemeen is er nog een lange weg te gaan”, zegt Inès Godart, Head of Responsible Business bij Fujitsu België. “Organisaties moeten duurzaamheid van meet af aan als kerndoelstelling definiëren. Het mag niet als een bijkomstigheid worden gezien.”

Geen duurzaamheid zonder technologie

Dat het bij veel organisaties aan die overtuigingskracht ontbreekt, blijkt uit het feit dat liefst 18% van de bedrijfsleiders nog steeds denkt dat duurzaamheid een soort hype is die vanzelf weer overwaait. Een kwart aarzelt bovendien om te investeren zolang de return on investment van duurzame transformatie niet duidelijk is. Die investeringen zijn nochtans noodzakelijk, zeker op het gebied van technologie.

Ongeveer zeven op tien bedrijven beseffen dat ze zonder de juiste technologie en ondersteuning niet in hun opzet kunnen slagen. Vooral de omschakeling van bestaande technologie vormt een obstakel, maar ook het opvolgen van de doelstellingen is een struikelblok. Zo heeft 27% nog geen interne verantwoordelijke aangeduid en analyseert slechts een kwart hun ecologische voetafdruk.

Tijd voor actie

Dat laatste zal alleen maar belangrijker worden naarmate organisaties vaker moeten rapporteren over hun inspanningen en prestaties. “Niet alleen moeten bedrijven aan bepaalde verwachtingen vanuit de wetgeving voldoen, ook klanten en potentiële werknemers geven de voorkeur aan bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen”, zegt Inès Godart. “Hetzelfde geldt ook voor partners. Voor we bij Fujitsu met een ander bedrijf in zee gaan, doorlopen we een strenge selectieprocedure waarin duurzame transformatie een belangrijke rol opeist.”

De juiste voedingsbodem en de urgentie zijn dus wel aanwezig, maar nu is het hoog tijd om al die goede intenties om te zetten in daden. Met de juiste aanpak en technologie kunnen bedrijven van ‘net zero’ een haalbare doelstelling maken.