Waarom zonnewering de koeling van de toekomst is

ANNICK DRAELANTS “De behoefte om gebouwen te koelen zal de komende jaren alleen maar toenemen.” © GF
Roel Van Espen medewerker Trends

Harol ziet zonwering als een hefboom om steden duurzaam aan te passen aan de opwarming van de aarde. Ook in haar bedrijfsvoering is de Diestse kmo een toonbeeld van duurzaamheid, met circulaire producten, een eigen windmolen, fietsleasing voor de werknemers en Dina Tersago als merkambassadrice.

Harol ontwikkelt en maakt zonwering, rolluiken, screens en terrasoverkappingen. Alle producten van het bedrijf worden op maat gemaakt in de fabriek in Diest. Ze vinden hun weg naar meer dan dertig landen in heel Europa. Harol heeft een kleine driehonderd medewerkers. Leon Draelants richtte het Vlaams-Brabantse familiebedrijf in 1946 op. Zijn zoon Laurent nam de fakkel over, en anno 2023 staat diens dochter Annick aan het roer, geflankeerd door haar broer, technisch directeur Joris Draelants.

Hoe past zonwering in een duurzame levensstijl?

ANNICK DRAELANTS. “Natuurlijke verkoeling is de beste en meest toekomstgerichte keuze in de strijd tegen oververhitting”, zegt Annick Draelants. “Dat is ook de mening van academici. In het gratis e-book dat je op onze website kunt downloaden, wijst hoogleraar duurzame architectuur Shady Attia op acute problemen. Onze zomers kennen meer hittegolven en veel minder bewolking dan vroeger. De toenemende hitte en de directe zonneschijn warmen onze steden op. De combinatie van te veel asfalt en beton met te weinig groen en water kan de temperatuur ’s zomers tot 10 graden Celsius extra doen stijgen. Bijna één op de vijf woningen is al uitgerust met airco. Actieve koeling is in bepaalde gevallen zeker nuttig en nodig, maar het blijft symptoombestrijding in een vicieuze cirkel. Met buitenzonwering pak je het probleem bij de bron aan. Het is een duurzame, energie-besparende oplossing die je beschermt tegen de nefaste gevolgen van oververhitting. Bovendien legt Europa als onderdeel van de Green Deal steeds strengere isolatienormen op, waardoor de behoefte om gebouwen te koelen de komende jaren alleen maar zal toenemen. Het Internationaal Energieagentschap voorspelt dat de vraag naar elektriciteit om gebouwen te koelen tegen 2030 met 40 procent stijgt. Harol biedt een duurzaam alternatief voor een veranderde behoefte.”

Hoe meer zonwering in gebouwen, hoe minder er behoefte is aan andere koelmiddelen die minder goed zijn voor het klimaat

Zonwering bestaat in allerlei vormen. Kunt u door de oplossingen slim te combineren de binnentemperatuur drastisch naar beneden halen?

DRAELANTS. “De London South Bank University voerde een studie uit in een flatgebouw in Camden. Daaruit bleek dat dynamische zonwering de binnentemperatuur met 20 graden Celsius deed dalen. Voor de renovatie van het gebouw liep de temperatuur er op tot 47,5 graden. Dankzij buitenzonwering en efficiënte binnenzonwering met nachtkoeling daalde de temperatuur naar een aanvaardbare 28 graden. Noem zonwering gerust de fiets van de binnenhuiskoeling. Hoe meer fietsen, hoe minder auto’s die fijn stof uitstoten. Hoe meer zonwering in gebouwen, hoe minder er behoefte is aan andere koelmiddelen die minder goed zijn voor het klimaat.”

WINDTURBINE De windturbine dekt tot 70 procent van het energieverbruik van Harol.
WINDTURBINE De windturbine dekt tot 70 procent van het energieverbruik van Harol. © GF

Bewustmaking beschouwt u eveneens als uw verantwoordelijkheid.

DRAELANTS. “Dina Tersago is onze merkambassadrice. Met haar als influencer willen we het thema van oververhitting in woningen op de agenda zetten en mensen bewust maken. Ook ons gratis e-book geeft tips om de verdere klimaatopwarming tegen te gaan, zowel op macro- als op individueel niveau. We zijn zeer tevreden dat ook officiële instanties als het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap, nvdr) zonwering promoten als een structureel onderdeel om woningen op een verstandige manier koel te houden.”

Hoe circulair zijn uw producten?

DRAELANTS. “We werken samen met een extern bureau, om de circulariteit van onze producten te maximaliseren, en we zijn lid van Vlaanderen Circulair Bouwen. Waar mogelijk proberen we de principes van ecodesign toe te passen in onze productontwikkeling. We proberen met zo weinig mogelijk onderdelen te werken en ze niet te verlijmen, om onze producten aan het einde van hun levenscyclus makkelijker in de circulaire economie te laten opnemen.”

Behalve bij het ontwikkelen van impactvolle producten zweert u ook bij een duurzame bedrijfsvoering en -cultuur. Welke inspanningen levert u daarvoor?

DRAELANTS. “Energiezuinig produceren en werken is de rode draad bij Harol. We bieden onze medewerkers fietsleasing aan, we elektrificeren ons wagenpark en installeren laadpalen. Daarnaast zetten we volop in op structureel telewerk. Onze kantoren zijn bijna energieneutraal. Ze zijn uitgerust met automatische lichtsensoren en ledlampen, automatische ventilatie en gezuiverd kraantjeswater. We hebben ook een groentuin aangelegd, en in oktober 2021 installeerden we een windmolen, in samenwerking met de coöperatieve Aspiravi. Dat jaar werd Harol verkozen tot Klimaatambassadeur van het miK (milieu-infopunt voor de kmo, nvdr). Volgens de jury haalden we het van de andere finalisten vanwege onze totaalaanpak.”

‘We proberen met zo weinig mogelijk onderdelen te werken en ze niet te verlijmen, om onze producten aan het einde van hun levenscyclus makkelijker in de circulaire economie te laten opnemen’

Annick Draelants, CEO van Harol

Wekt die ene turbine alle energie voor de kantoren en de productie op?

DRAELANTS. “Ze kan tot zeven keer onze energiebehoefte dekken. Maar soms staat er geen of te weinig wind. Momenteel dekt onze turbine 70 procent van ons verbruik. We werken er continu aan om die ratio voort te verbeteren. Daarbij houden we ook rekening met onze buren en de eventuele slagschaduw. We bekijken ook de mogelijkheden van batterijtechnologie om de winststille momenten te overbruggen. Zo willen we ons aandeel van groene-energieverbruik verder uitbouwen. We willen uiteindelijk energieneutraal worden.”

Harol zet ook in op de reductie en de recyclage van afval en water. Tot welke resultaten leiden die inspanningen?

DRAELANTS. “Tot 99 procent van ons afval wordt gerecycleerd. De hoeveelheden proceswater die in onze productiefaciliteiten verbruikt worden, zijn minimaal, dankzij de recuperatie en het inzetten van regenwater.”

U vermeldde daarnet energieneutraliteit als doel. Hoever staat het daar vandaag mee?

DRAELANTS. “Onze productie is nog niet energieneutraal, maar we werken daaraan. We onderzoeken niet alleen hoe batterijen kunnen helpen voor de opslag van het restvermogen van onze windmolen, maar ook hoe we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor de verwarming en de productie kunnen reduceren en op termijn vervangen. In samenwerking met de organisatie Go Forest planten we ook bomen, om onze CO2-uitstoot te compenseren. Onze inspanningen overstijgen de ambitie van klimaatneutraliteit. Ze hebben ook betrekking op duurzaam omgaan met al onze stakeholders, inclusief onze medewerkers. We hebben het afgelopen jaar heel wat stappen gezet op het gebied van welzijn op het werk.”

Lees ook:

Partner Content