Unizo: automatische loonindexering momenteel onhoudbaar voor negen op de tien ondernemers

Negen op de tien van de ondernemers die personeel tewerkstellen, vinden het huidige systeem van automatische indexering onhoudbaar. Dat blijkt uit een bevraging die ondernemersorganisatie Unizo uitvoerde bij meer dan tweehonderd werkgevers.

Maar liefst een derde van de ondernemers (32 procent) stelt door de impact van de loonstijgingen investeringen en aanwervingen uit. Unizo roept de vakbonden op ‘om hun retoriek vol onwaarheden te staken en de realiteit onder ogen te zien’.

‘De bonden blijven verkondigen dat lonen dit jaar met slechts 0,4 procent kunnen stijgen. Maar dat is absolute nonsens’, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. ‘Dat slaat op de loonwet, die regelt hoeveel de lonen kunnen stijgen bovenop de index. De waarheid is dat de lonen in ons land automatisch stijgen en ook veel sneller dan in de buurlanden’, aldus Van Assche. ‘Volgens de Nationale Bank van België stijgen de lonen met minstens 13 procent in 2022-2024. Wellicht gaat dit percentage zelfs nog stijgen’, klinkt het.

Voor 2022 en 2023 voorspelt de Europese Commissie een veel sterkere stijging van de reële loonkosten voor België in vergelijking met de buurlanden. Unizo waarschuwt opnieuw dat ons land een loonkostenhandicap dreigt op te bouwen, wat de concurrentiepositie van kmo’s in het gedrang brengt.

Uit de bevraging blijkt dat 96 procent van de kmo’s met personeel voorbereidingen treft om met de loonkostenstijgingen om te gaan, bijvoorbeeld door investeringsplannen uit of af te stellen (35 procent), of door te besparen op andere kosten (52 procent). Drie vierde wil de prijzen doorrekenen, maar op dit moment slaagt minder dan de helft van de bedrijven (47 procent) er ook daadwerkelijk in. Dat betekent dat de marges en de rendabiliteit onder druk komen, wat op termijn niet houdbaar is.

De ondernemersorganisatie vraagt een aanpassing van de automatische loonindexering. ‘Uitzonderlijke situaties moeten leiden tot uitzonderlijke maatregelen’, klinkt het. ‘Dat kan via een algemene aanpassing, een sociaal gecorrigeerde indexsprong of een netto-indexering door gelijktijdige vermindering van de werkgeversbijdragen. Een andere optie is een tijdelijke regeling die ondernemingen toelaat om indien nodig de automatische indexering niet toe te passen (opt-out).’

Partner Content