Het chaotische PS-bestuur bij Samusocial in cijfers

© belga
Wolfgang Riepl
Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

De revisor van Samusocial, de vzw die de daklozenopvang in Brussel organiseert, wees al bij de balans van 2015 op de onregelmatigheden bij de onderneming. Er was dringend behoefte aan meer interne controle en een striktere bewaking van de kassa.

De problemen bij Samusocial kwamen de voorbije week aan de oppervlakte. Het kostte de kop aan twee Brusselse PS-kopstukken: Yvan Mayeur, de burgemeester van Brussel-stad en Pascale Peraïta, de voorzitter van het OCMW van Brussel-stad.

Het duo streek behoorlijk wat bestuurdersvergoedingen op, zonder dat duidelijk was waarom. De Brusselse gewestregering bekeek de bestuurdersvergoedingen. Die vergoedingen stonden wel degelijk vermeld in de balans van de vzw Samusocial, voluit Service Ambulatoire d’Urgence Sociale. In 2014 ging het om een bedrag van 39.620 euro, in 2015 was het 56.000 euro. Vorig jaar liepen de bestuurdersvergoedingen op tot 59.640 euro.

Dat lijkt op het eerste gezicht beperkt voor een onderneming met in 2016 een begroting van 18,5 miljoen euro en 300 werknemers. Bovendien telt de raad van bestuur van Samusocial zeven bestuurders.

Maar: het gros van het geld ging naar de twee Brusselse PS-kopstukken Yvan Mayeur (51.100 euro de voorbije drie jaar) en Pascale Peraïta (51.380 euro). Daarmee zijn de twee goed voor twee derde van de bestuurderslonen.

Is dat veel? Want Peraïta was de gedelegeerd bestuurder van Samusocial, Mayeur was de voorzitter van de raad van bestuur tot augustus 2015 en daarna bestuurder. Alleen: uit onderzoek door de gewestregering bleek dat er nauwelijks documenten beschikbaar zijn die het werk voor die prestaties staven. De Brusselse burgemeester Mayeur kon zelfs geen bewijsstukken voorleggen met de oproep tot een vergadering voor de bestuurders. De vergaderingen gebeurden volgens de voorzitter vaak telefonisch. Het ging om coördinerend werk, vaak de zoektocht naar huizen. Officieel vergaderde de raad van bestuur vijf keer, zowel in 2015 en 2016. Daarvan zijn verslagen beschikbaar. Daarnaast waren er diverse vergaderingen bij hoogdringendheid, maar daarover ontbreekt dus papierwerk.

De bijzonder chaotische gang van zaken bij Samusocial wordt ook aangetoond door de documenten over de vzw die in het staatsblad verschenen. Volgens de financiële informatieverschaffer Roularta Business Information is het laatste neergelegde document een verslag van een algemene vergadering van 16 juli 2014. Dat verslag werd bovendien pas op 17 februari 2016 neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De voorzitterswissel in augustus 2015 werd nog niet gemeld in het staatsblad. Sinds de zomer van 2015 is de voorzitter Michel Degueldre.

Geld verdienen zonder aanstelling

Op de algemene vergadering van juli 2014 werd Pascale Peraïta benoemd tot bestuurder en meteen ook gebombardeerd tot gedelegeerd bestuurder. Merkwaardig, want volgens het onderzoek door de Brusselse gewestregering ontving Peraïta al bestuurdersvergoedingen – in de vorm van zitpenningen – vanaf begin 2014. Er werd een document van een algemene vergadering gevonden waarbij Peraïta al begin januari van 2014 gedelegeerd bestuurder werd. Mayeur zelf was er van bij de start bij. De vzw werd opgericht op 30 april 2001. Mayeur was vanaf toen voorzitter tot in de zomer van 2015.

Ook de revisor wees bij zijn beoordeling van de balans van 2015 al op mogelijke onregelmatigheden. Het werd een beoordeling zonder voorbehoud, maar met de bijkomende vermelding: “We benadrukken dat de interne controleprocedures moeten verbeteren aangaande het dagelijkse beheer en het beheer van de geldstromen” (letterlijk staat er la tenue de la caisse). Ook de bijeenroeping van de algemene vergadering liet te wensen over.

De voorbije jaren groeide Samusocial als kool. Voor een gewoon bedrijf kan dat mooi zijn, maar niet voor een openbare instelling die opvang geeft aan daklozen. Vanaf 2015 kwam daar bovendien de opvang van asielzoekers bij. Volgens het jaarverslag 2015 zorgde Samusocial voor de opvang van 5450 daklozen, die 180.898 overnachtingen kregen. Bovendien is de instelling actief met geneeskundige hulp, maaltijden en een noodhulplijn. Het leidde tot de vorming van een forse kmo in vrij korte tijd, maar wellicht zonder de nodige beheers- en controlestructuren.

Het gros van de inkomsten zijn subsidies: ruim 98 procent in 2015. Vorig jaar kon Samusocial voor 1,2 miljoen euro giften binnenhalen, goed voor 6,5 procent van de inkomsten. De vraag is weliswaar, na de jongste onthullingen, of de balanscijfers een correcte weerspiegeling van de werkelijkheid zijn. Volgens het verslag van de Brusselse gewestregering werden al in 2008 bestuurdersvergoedingen uitbetaald. Die worden niet vermeld in de balansen neergelegd bij de Nationale Bank. Daar beginnen de bestuurdersvergoedingen vanaf 2014, het jaar waarin Pascale Peraïta gedelegeerd bestuurder werd.

Het chaotische PS-bestuur bij Samusocial in cijfers
© NBB/Brusselse gewestregering

cijfers in tabel hierboven in duizend euro

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content