Enquête SERV: zeven op de tien ondernemingen hebben coronacrisis goed doorstaan

Voka-topman Hans Maertens © Belga

Zeven op de tien ondernemingen hebben de coronacrisis goed doorstaan. Dat blijkt donderdag uit de driejaarlijkse ondernemingsenquête van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

De SERV voerde de steekproef uit bij duizend ondernemingen en organisaties in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. De ondernemingen waren verspreid over de sectoren industrie, diensten, bouw en overheid, onderwijs en social profit.

Uit de enquête blijkt dat zeven op de tien ondernemingen de coronacrisis goed hebben doorstaan. Hoe goed een onderneming de coronacrisis getrotseerd heeft, hangt vooral samen met de grootte, in welke sector ze actief is en of ze een toename van de vraag heeft gekend.

Zo gaven ruim acht op de tien van de bevraagde grote ondernemingen aan dat ze de crisis goed doorstaan hebben, tegen twee derde van de kleine ondernemingen. Opgedeeld per sector brengen vooral de industrie en de quartaire sector het er goed vanaf.

Maar niet alle ondernemingen brachten er het goed vanaf. Zo lijkt de coronacrisis de ondernemingen die daarvoor al in moeilijkheden zaten, extra te hebben getroffen. Van de ondernemingen die de laatste drie tot vijf jaar een sterke vermindering in de activiteiten kenden, geeft 45 procent aan de coronacrisis niet goed te hebben doorstaan.

Vraag

De helft van de ondernemingen die de crisis goed hebben doorstaan, zag de vraag naar hun producten of diensten toenemen. Zeven op de tien organisaties die te lijden hadden onder de crisis merkten een belangrijke afname van de vraag. Dat was vooral zo bij kleine organisaties en in de dienstensector. In de industriële sector nam de vraag meestal toe.

Het soort gevolgen waarmee ondernemingen werden geconfronteerd, bijvoorbeeld een toename dan wel een afname van de vraag, bepaalde welke maatregelen zij namen. Ruim de helft van de ondernemingen paste hun werkorganisatie aan, meer dan vier op de tien zetten in op digitalisering van werkprocessen. Ook pasten ruim vier op de tien het takenpakket van werknemers aan en vroegen ze een premie om omzetverliezen te compenseren.

Volgens Hans Maertens, voorzitter van de SERV, toont het onderzoek aan dat een grote groep ondernemingen de crisis relatief goed heeft doorstaan, ‘maar dat heeft hen wel veel inspanningen gekost’. ‘Ondernemingen hadden ook veel elementen zelf niet in handen en moesten roeien met de riemen die ze hadden. De oorlog in Oekraïne daagt hen nu jammer genoeg opnieuw uit, zegt Maertens in het persbericht.

Partner Content