Een op de drie zelfstandigen is vrouw

ZELFSTANDIGE Meer en meer zelfstandigen maken van hun bijberoep een hoofdactiviteit. © Getty Images/Westend61

Een op de drie zelfstandigen in België is een vrouw. De kloof met mannen verkleint in ons land jaar na jaar en het percentage vrouwelijke ondernemers ligt in België hoger dan het Europese gemiddelde. Dat meldt de FOD Economie dinsdag op Internationale Vrouwendag.

Al enkele jaren is de toename van het aantal zelfstandigen verhoudingsgewijs groter bij vrouwen dan bij mannen, waardoor de genderkloof in de Belgische ondernemerswereld stilaan kleiner wordt. Terwijl vrouwen in 2007 33,7 procent van de zelfstandigen in ons land vertegenwoordigden, steeg dat percentage tot 35 procent in 2020.

De FOD verwacht dat die inhaalbeweging zal aanhouden, aangezien vrouwelijke zelfstandigen een iets jonger profiel hebben dan mannelijke zelfstandigen. Zo is 12,8 procent van hen jonger dan 30 jaar en 22,7 procent is tussen de 30 en 40 jaar (tegenover respectievelijk 10,7 procent en 21,1 procent voor mannen). Daarnaast is bijna 85 procent van de vrouwelijke zelfstandigen jonger dan 60 jaar, terwijl dat percentage voor mannen 80 procent is.

De meeste vrouwelijke zelfstandigen zijn actief in de vrije beroepen (41,2 procent) en de handel (28,7 procent).

Partner Content