Dwangsommen voor bedrijven die inval fiscus dwarsbomen

© Getty Images

Bedrijven die een fraudeonderzoek dwarsbomen door de toegang tot gebouwen of computergegevens te verhinderen, kunnen in de toekomst via dwangsommen tot medewerking worden aangezet. Dat staat in het tweede actieplan tegen fiscale en sociale fraude van coördinerend minister Vincent Van Peteghem (CD&V), zo meldt De Tijd.

Bedrijven hebben een medewerkingsplicht als de belastinginspectie toegang wil krijgen tot de bedrijfslokalen en de servers vanwege een administratief fraudeonderzoek. Maar dat loopt al eens verkeerd. Fiscale advocaten vinden al jaren dat de bevoegdheden van de fiscus te ver reiken bij onaangekondigde controles. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) wordt wel vaker geconfronteerd met bedrijven die bij een inval de elektriciteit afzetten. Daardoor zijn geen digitale onderzoeksdaden meer mogelijk.

Voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) probeerde daar in 2015 iets aan te doen door de belemmering van het fiscaal toezicht als een nieuw soort misdrijf te bestempelen. De realiteit leert echter dat dat weinig zoden aan de dijk brengt.

“De bestaande medewerkingsverplichting in de fiscale wetboeken vraagt om verduidelijking”, zo staat volgens De Tijd in het actieplan van Van Peteghem. “De toepassing veroorzaakt vaak problemen en onduidelijkheden, wat voor zowel de overheid als de klant leidt tot vaak nodeloze geschillen, en dus de administratie verhindert in haar kerntaak om de juiste bijdrage van de belastingplichtige te bepalen.”

Als de fiscus wordt gedwarsboomd, kan hij sinds de aanscherping van Van Overtveldt een klacht indienen bij het parket. Maar de overbevraagde openbare ministeries geven daar weinig gevolg aan. De federale regering is het nu eens om, na advies van het College van Procureurs-generaal, een wetgevend initiatief te nemen voor “een proportioneel sanctiemechanisme”. Alleen een rechter zal de dwangsom kunnen opleggen. Die rechter moet ook van mening zijn dat het onderzoek gedwarsboomd wordt.

Partner Content